Üyelik Sözleşmesi

MİKRO-MAKRO Net Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR
Bu Hizmet Sözleşmesi 176 Ecevit Caddesi, Nerissa Restaurant yanı, Yukarı Girne-Kuzey Kıbrısadresindeki MİKRO-MAKRO Medya Ltd. ile MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin sahibi olduğu www.MİKRO-MAKRO.net isimli haber sitesinin hizmetlerinden faydalanan ÜYE arasında akdedilir.

MADDE 2: KONU
İşbu Hizmet Sözleşmesi’nin konusu, ÜYE’nin MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin sahibi olduğu www.MİKRO-MAKRO.net isimli haber sitesinin hizmetlerin doğrudan veya mesafeli olarak satılması ve Üye ile MİKRO-MAKRO.net arasındaki alışverişe ilişkin usul ve koşulların düzenlenmesidir.

MADDE 3: YÜRÜRLÜK VE SÜRE
İşbu sözleşme ÜYE’nin MİKRO-MAKRO Medya Ltd’nin sahibi olduğu www.MİKRO-MAKRO.net’in mevcut servislerini satın almaya başladığı anda yürürlüğe girecek ve ÜYE’nin seçmiş olduğu üyelik türünde belirlenen sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 4: MİKRO-MAKRO Net’in Hak ve Yükümlülükleri
4.1. MİKRO-MAKRO Net, ÜYE'nin kredi kartı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapması için gereken ortamı temin edeceğini, satın alınan servisin yaşanan ve/veya yaşanabilecek teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz elde edileceğini, ÜYE'nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmamasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek sorunlardan MİKRO-MAKRO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.2. MİKRO-MAKRO, işbu sözleşme kapsamında verilen servisin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak MİKRO-MAKRO'in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı servisin hiç sağlanamaması ve/veya gecikmeli ya da eksik sağlanması halinde ÜYE MİKRO-MAKRO'yu sorumlu tutmayacağını ve bu hususta herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. ÜYE’nin, işbu sözleşme konusu servislerden yararlanabilmesi amacıyla MİKRO-MAKRO.net tarafından talep olunan tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak MİKRO-MAKRO.net’e iletmesini ve seçmiş olduğu Üyelik türüne ait ödemeyi yapmasını takiben ÜYE’ye bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir.  İşleminin tamamlanmasını müteakip üyelik başvurusunun başarıyla tamamlandığına dair bir yazı ekranda belirecektir.
4.4. MİKRO-MAKRO.net ürün iptali ve iade şartları için bkz.
4.5. MİKRO-MAKRO.net’e abone olan ÜYE'nin kredi kartı bilgileri güvenlik sebebiyle tüm ödemelerle yetkili bankanın sertifikalı sayfasına girilecektir. . MİKRO-MAKRO.net ÜYE’nin kredi kartı bilgilerine sahip değildir ve sahip olmayacaktır. 

MADDE 5: ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ÜYE, işbu sözleşme konusu servisi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, cinsiyetçi, şiddet içeren, nefret suçu kapsamına giren ifadelerle, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Lisanslı yazılımlar, ÜYE tarafından ancak yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen telif haklarına uygun bir şekilde kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden hiçbir şekilde kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir. Ayrıca ÜYE sözleşme konusu servisten faydalanması için MİKRO-MAKRO.net tarafından kendisine mali hakları kullanma basit ruhsatı verilen yazılımları sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak veremez, çoğaltamaz. Ücretli veya ücretsiz olarak, MİKRO-MAKRO.net tarafından ÜYE’ye verilen yazılımları kullanma basit ruhsatı sadece üyeliğim devam ettiği sürece kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman MİKRO-MAKRO’da kalacaktır. Ayrıca ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. ÜYE işbu maddede belirtilen taahhütlerine aykırı hareketleri neticesinde MİKRO-MAKRO.net’in kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine aynen rücu edebileceğini beyan ve kabul eder.
5.3. ÜYE yürürlükteki KKTC mevzuatına ve/veya yürürlükteki özellikle Haksız Fiiller, Ceza Yasası ve Basın hukuku kural ve nizamlarına, Yüksek mahkeme kararları ve ilgili kurallara ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Ceza Yasası ve/veya hükümlerine aynen riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.4. ÜYE'nin www.mikro-makro.net üzerinden beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece ÜYE'yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MİKRO-MAKRO ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ÜYE’nin her hangi bir şekilde beyan edeceği her türlü fikir, beyan ve/veya yorumdan dolayı MİKRO-MAKRO.net’e dava açılması ÜYE MİKRO-MAKRO.net’e doğacak tüm zarar ziyanını ve/veya MİKRO-MAKRO.net’in ödemek zorunda olduğu her türlü bedeli kendisinin ödemesini ve/veya kendisine rucü edilmesini kabul ve taahhüt eder.
5.5. ÜYE, sözleşme konusu hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla MİKRO-MAKRO.net tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ÜYE'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafından kullanılmasından da doğrudan ÜYE sorumlu olup, MİKRO-MAKRO.net bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.
5.6. ÜYE MİKRO-MAKRO.net’de yayımlanan haber, yazı, metin, resim, fotoğraf ve benzeri içeriğin, yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarının MİKRO-MAKRO.net’e ait olduğunu ve hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD,DVD, İnternet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE işbu yükümlülüğe uymadığı takdirde MİKRO-MAKRO.net’i tazmin etmeyi ve/veya MİKRO-MAKRO.net’in kendisine her türlü talebi rucü etmesini kabul ve taahhüt eder.
5.7. MİKRO-MAKRO.net’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak ÜYE'ye verilen servisi sürekli veya geçici olarak durdurma, iptal etme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. 
5.8. ÜYE MİKRO-MAKRO Medya LTD’nin belirlediği ve www.mikro-makro.net üzerinden verilen servisin karşılığı olarak belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür. MİKRO-MAKRO.net her zaman bu tarifede ve ürün içeriklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. MİKRO-MAKRO.net’in internet, e-posta veya online duyuruları ile yayınladığı tarife ve duyurular ÜYE'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ÜYE tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. MİKRO-MAKRO.net’in sözleşme konusu servisleri sunma yükümlülüğü ÜYE tarafından verilen kredi kartı limitinin servis bedelini karşılayacak düzeyde olması ve MİKRO-MAKRO.net’in işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması şartına bağlıdır. ÜYE bu bağlamda; sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli ve yeterli limitli bir kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda olduğunu ve herhangi bir sebeple ödemenin yapılamaması halinde servislerden yararlanamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.9. ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan servislerin hesabı konusunda MİKRO-MAKRO.net kayıtlarının esas alınacağını kabul etmiştir.
5.10. MİKRO-MAKRO.net sözleşmeyi yenilememe hakkını haizdir. Bu durumda MİKRO-MAKRO.net tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve bir sonraki kullanım döneminden geçerli olarak verilen servis sonlandırılır. Sonlandırılan ÜYE hesaplarına ait her türlü kaydı MİKRO-MAKRO.net silip silmemekte serbesttir, ÜYE bu durumda silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. MİKRO-MAKRO.net veya ÜYE tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve www.mikro-makro.net adresinde ilan olunan tarifeler çerçevesinde servis devam eder.
5.11. MİKRO-MAKRO.net, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ÜYE’nin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu servisin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak MİKRO-MAKRO.net’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. ÜYE, MİKRO-MAKRO.net’in sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yetki verdiği şahısların Üyelik bilgilerine ulaşmasına muvafakat etmektedir.
5.12. İşbu sözleşmede belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. ÜYE MİKRO-MAKRO.net tarafından işbu sözleşme hükümleri gereğince verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim, beyan ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle MİKRO-MAKRO.net’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanını derhal tazmin edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
5.13. MİKRO-MAKRO.net, ÜYE'nin sözleşme konusu servisleri işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, durumu yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. 
5.14. ÜYE, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve gerek işbu sözleşmede gerekse www.mikro-makro.net adresinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, www.mikro-makro.net servislerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini kabul eder.
5.15. ÜYE MİKRO-MAKRO.net’in yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 3.kişi ve/veya kuruluşlara devir ve temlik edemez.
5.16. ÜYE sözleşme konusu hizmetlerden faydalanabilmesi amacıyla vereceği şahsi/genel tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 : FESİH VE TAZMİNAT
ÜYE, işbu Hizmet Sözleşmesi’nden doğan borç ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde, MİKRO-MAKRO.net’in her türlü zarar ve ziyanını talep hakkı saklı kalmak kaydıyla bu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı feshetme hakkını haizdir.
ÜYE, işbu Hizmet Sözleşmesi’nin kabulü veya sözleşme konusu servisin bedelinin ödenmesinden sonra, işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde, ödemiş olduğu bedellerin kendisine iadesini talep edemez. 

MADDE 7 : YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KKTC Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 8 : TEBLİGAT ADRESLERİ
MİKRO-MAKRO.net’in işbu sözleşmenin başında, ÜYE'nin ise Üyelik bilgilerini doldururken belirttiği adresler tarafların tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın