Özel Haber

Eski Malpas’ın 'indirilmiş' vergi borcu nasıl ödendi?

'İndirimli' vergi borcu ile birlikte Malpas'ın kamuya olan tüm borçlarını şirketin hisselerini satın alan Chamada ödemedi mi? Chamada'nın sermayesi nereden?

Yasa dışı betten en az 6 sene hapis yatmış Veysel Şahin’in kardeşi tarafından satın alınan Malpas Otel, yeni adıyla Chamada Prestige Hotel Casino SPA’nın otele ruhsatsız ve planlama onayı olmaksızın 2 kat yerine yasa dışı olarak 4 katlı ek bina yapmasına karşın inşaatın halen mühürlenmemesi oldukça dikkat çekiyor. 

Tahmin edilebileceği gibi, eski Malpas Otel and Casino, Chamada Hotel Casino SPA’nın hissedarları tarafından satın alınmadan önce çok ciddi bir borç yükü altındaydı. 

Malpas Otel’in sahibi şirketin en başta Kapital Bank Ltd’ye (Capital Bank) olan borçları, 304/2021 numaralı davada alınan Mahkeme kararına göre, % 24 kapitalize faizle ödenmek üzere ayda 6.867 dolardan toplamda 824 bin dolardı... Ödenecek miktar bugünkü kurla toplam 22 milyon 149 bin küsur TL'dir.

Ayrıca 90/2019 ve 91/2019 numaralı başka hukuk davalarında, 5 Haziran 2020’de alınan Mahkeme kararı ile davalı hissedarların hisselerinin açık artırmayla satılmasına karar verilmişti.

Kuşkusuz otelin eski hissedarlarına açılmış başka davalar ve aleyhlerine alınmış başka kararlar da vardı.

Kısacası ülkede tefeciye düşen istisnasız her şirket gibi söz konusu Kıbrıslı Türk şirket de, gerekli yasal değişiklikler siyasiler tarafından ısrarla yapılmadığı için, ödemek zorunda bırakıldığı aşırı faiz nedeniyle batmıştı. 

Peki hisseleri açık artırmayla satışa çıkarılmış ve borç batağına itilmiş bir şirket nasıl oluyordu da yolsuzluk iddialarına konu 'indirimli' vergiyi ödeme gücüne sahip oluyordu? 

Bunca donuğa düşmüş borcu olan şirketin bir başka bankadan borç alması mümkün olmayacağına göre hissedarlar mülklerini satıp mı Vergi Dairesi’ne ödeme yapmıştı?

Malpas otelin şirket dosyasında 2 hissedarlı şirketin ilk hisse devrinin 26 Ağustos 2021’de gerçekleştirildiği görülüyor. Huri Altınör’ün hissesi 1979 doğumlu, 2021’deki devir sırasında 42 yaşında olan İsmail Şahin’e devrediliyor.

980/2023 numaralı Maliye Bakanlığı önergesiyle, 24.05.2023 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile şirketin bütün hisselerinin yasa dışı betçi Veysel Şahin’in kardeşi İsmail Şahin, eşi ve oğluna ve de UBP’li Ersan Tömay’a devri bakanlarımız tarafından kabul ediliyor. 25 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de hisse devri kararı yayımlanıyor.

Ersan Tömay daha önce Mikro-Makro’nun gündeme getirdiği gibi, 2021 vergi kayıtlarında geliri sadece 38.100 TL; ödediği vergi 10 bin TL olsa da otelin % 18.91 hissesini kendi adına satın alabilecek kadar varlıklı biri… 

Devletimiz, resmi kayıtları bir yana oteldeki hisselerin Türkiye’de yasa dışı betten o tarihlerde hapis cezasını çekmekte olan Veysel Şahin’in kardeşine satılmasını onaylıyor ve bunda hiçbir gariplik görmüyordu...

14/08/2023 itibarıyla eski şirketin Gelir ve Vergi Dairesi de dahil, devlete hiçbir kamu borcu kalmamıştı. Kamu borcu temizlenen şirket 18/08/2023'de Chamada Investment Ltd. olarak adını değiştiriyor, 28/08/2023'de eski şirket Ör Altınör Turizm Ltd.'nin Chamada Investment Ltd.'ye devrinde sakınca olmadığına karar veriliyordu.

2008’den bu yana yürürlükte olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’na göre otelin devri sırasında aktif rol oynadığı ileri sürülen muhasip Kemal Batmazoğlu da devir sırasında paranın şaibeli olabilecek kaynağından şüphelenmiyordu. Sahi, Batmazoğlu Muhasebe Maliye Bakanlığı’na bağlı MABEB’e şüpheli işlem bildiriminde bulunmuş muydu?

Devasa borçlu eski şirketin devlete ödediği indirilmiş borç için kaynak, bir bankadan bu şartlarda kredi alınamayacağına göre hisse devri yoluyla yasa dışı betten temin edilmiş olabilirdi.

Ancak KKTC’de bakanların ve seçilmiş siyasilerin kendi çıkarttıkları yasaları ihlal etmesi zaten sürekli yaşanan bir durumdu…

Malpas’ın değeri 231 milyon TL olarak hesaplanmamış mıydı?

Maliye eski bakanı Alişan Şan’a bağlı Vergi Dairesi tarafından Malpas’ın değeri 231 milyon TL olarak hesaplanmış mıydı? Sadece casinonun değerinin 2 milyon euro olduğu belirlenmemiş miydi? 

Devirden alınacak vergi 36 milyon TL iken 26 milyona, ardından 13 milyona indirilmedi mi? Veysel Şahin’in avukatları ve Kemal Batmazoğlu Muhasebe Bürosu mu devreye girdi?

Değeri yüksek olan bir otelin devri sırasında devlete ödenecek miktar gerçekte 36 milyon TL olarak hesaplanırken, alınacak vergi Veysel Şahin’in avukatları ve Kemal Batmazoğlu Muhasebe Bürosu’nun devreye girmesiyle, geriye dönük resen vergiler hiç alınmayarak önce 26 milyon TL’ye, ardından 13 milyon TL’ye indirilmiyor muydu?

Gerçekte devletin kasasına girmesi gereken meblağ daha önce kesilmiş, geriye dönük resen vergilerle birlikte 40 milyon TL değil miydi?

40 milyon TL'nin alınmasında ısrar ettiği birden fazla güvenilir kaynak tarafından doğrulanan Vergi Dairesi eski müdürü Vicdan Celaloğlu neden görevden alındı?

Vergi indirimi haberleri sonrasında, Mikro-Makro tarafından 40 milyon TL'nin alınmasında ısrar ettiği birden fazla güvenilir kaynak tarafından doğrulanan Vergi Dairesi eski müdürü Vicdan Celaloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve yeni Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın kararı ile 16 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak neden görevden alınıyordu? Devletin zarara uğratılmasına karşı direnen devlet memurları işlerini yasalara uygun yaptıkları için görevden mi alınıyordu KKTC'de?

Olaya ilişkin Halkın Partisi ve Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından 6 Eylül'de Mali Polis'e suç duyurusunda bulunuluyor ve birkaç gün sonra Polis tarafından soruşturma açılıyordu.

Devletin UBP yönetimi tarafından zarara uğratılması gündeme taşınırken nedense koskoca KKTC muhalefeti borç içindeki eski Malpas Otel’in yasa dışı olarak 13 milyon TL’ye indirilmiş vergiyi nasıl ödediğini sorgulamıyordu. 

Yasa dışı betten elde edilen, dolayısıyla suç gelirinin aklanması yoluyla temin edilen kayıt dışı parayla indirimli verginin ödenmiş olması olasılığı KKTC’de nadiren sorgulanır. Bunca aktif ve 'muhalif' siyasetçi otelin devrinin Veysel Şahin’in kardeşine ve ailesine yapılmasını Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’na aykırı olabileceğini yok saymış olmalı… 

Neden acaba? Bizim devleti yönetenler suç gelirlerinin aklanmasına göz yumuyorsa, bizzat idarecilerin kendisi suç işlemiş olmuyor mu? Ne karşılığında suç gelirlerinin aklanması karşısında susuyor ve görmezden geliyorlar? Bazılarının çocuklarının eski otelin casinosuna milyonlarca TL kumar borcu olduğu için mi mesela? Yoksa direkt nemalandıkları için mi? 

Mali Polis, Şahin ailesini ve ailenin profesyonel hizmet aldığı yükümlü konumundaki avukatlarını ve muhasiplerini araştırıyor mu?

Polis, devletin vergi indirimi yoluyla seçilmiş siyasiler ve devletin personeli tarafından zarara uğratılması iddiasının yanı sıra otelin hangi kaynakla satın alındığını soruşturuyor mu? Şahin ailesini ve ailenin profesyonel hizmet aldığı yükümlü konumundaki avukatlarının ve muhasibinin neden şüpheli işlem bildiriminde bulunmadıklarını araştırıyor mu? MABEB’e bildirimde bulunmayan transferlerin yapıldığı bankaları soruşturuyor mu peki? Ersan Tömay’ın otelin % 18.91 hissesini kimin adına kendinde tuttuğunu, otel hisselerini nereden temin ettiği parayla satın aldığını araştırıyor mu?

Daha Chamada’nın çıktığı ruhsatsız inşaatı bile mühürleyemediniz! Niçin?

Yolsuzlukla vergi indirimi almış olabilecek başka kaç şirket var?

Olaya ilişkin iddialarda henüz bilinmeyen başka şirketler de mi var? Mali Polis Malpas'a yapılan yasa dışı vergi indirimi iddialarını incelerken aynı dönemde başka hangi şirketlere vergi indirimi yapıldığını soruşturacak mı?

Özersay’ı ve partisini dışarıda bırakırsak ya muhalefet? Onlar neden çekiniyor? Yasa dışı bet veya genel olarak suç gelirlerinin aklanması konuları birkaç milletvekili dışında neden hiç ilgilerini çekmiyor? İktidara gelebilirlerse, aynı yasa dışı gelirlerden beslenmek istedikleri için mi? Nasıl olsa kara para KKTC'nin DNA'larına işlemiştir ve halk da kara paradan geçinir diye düşündüklerinden mi?

Memleket mülk satın almak suretiyle kara para aklayan bir dizi yabancıya, tefeciye ve yasa dışı betçiye kaldı. Parsel parsel her yeri haksız ve hukuksuz kazançla alıyorlar. Mülklerini satan kaçıp gidiyor ülkeden, gençler geri dönmeyi hiç düşünmüyor.

Adaletsizlik, yolsuzluk, artan yoksulluk ve geleceğe güvensizlik insanları kendi memleketlerinden uzaklaştırıyor. Organize suç odakları hem devleti hem mülkleri ele geçiriyor. Sizlerin yıllardır bu ülkeyi doğru yönetmek gibi bir derdi hiç olmadığı için...

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın