Özel Haber

Serdar Bilgili’nin şirketi ve Akol Turizm’in Bafra’daki parsellerine Limak golf sahası ve bir otel yapacak…

Biri 16 yıldır; diğeri 11 senedir Bafra’daki tahsis arazileri yatırım yapmaksızın elinde tutuyordu... Tartışmalı yasanın değişmesi için muhalefet ne zaman harekete geçecek?

KKTC Bakanlar Kurulu, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın önerisi ile 14 Mayıs 2024 tarihinde bir karar aldı. Karar, Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2024 tarihli nüshasında yayımlandı. 

Kararda, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’nde turizm yatırımı amaçlı tahsis arazisi olan Bilgili Kıbrıs Turizm Yatırımları Ltd.’ye ayrılan 10+13 yatırım alanı ile, Akol Turizm Yatırımları Şti. Ltd.’ye ayrılan 14+18+17/D no'lu yatırım alanı ve Ada:135 Parsel:2’deki (spor alanı) arazilerin tümünün Limak Grup Şirketlerince devralındığı bildirildi.

‘Limak Şirketler Grubunun turizm golf tesisi yatırımı gerçekleştirmek üzere Bafra Turizm Yatırım Bölgesinde yer alan turizm yatırım alanları’ başlıklı, Ü(K-I)822-2024 sayılı kararda, Limak Şirketler Grubu’nun, turizm golf tesisi yatırımını gerçekleştirmek üzere bu kararın alındığı kaydedildi.

Limak Şirketler Grubu 36 delikli bir golf sahasının yanı sıra alana yeni bir otel daha yapacak

Mikro-Makro’nun teyit ettiği bilgilere göre, Limak Şirketler Grubu 36 delikli bir golf sahasının yanı sıra alana yeni bir otel daha yapacak. 

Bafra’da turizm yatırımlarının hayata geçirilmesi turizm sektörünün gelişmesi, istihdamın artması ve yatak kapasitesinin yükselmesi açısından kuşkusuz büyük öneme sahip. Ancak Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile alınan Bakanlar Kurulu kararında izaha muhtaç çok fazla nokta mevcut.

Yatırım yapılması amacı ile tahsis edilen arazilere çivi bile çakmayanların yıllarca tahsis arazileri elinde tutmasının ve sonunda yüksek bir hava parasına başka şirketlere devretmesinin haksız kazanç sağladığına dair belgeli birçok haber yaptık. Bunca habere rağmen bakanlıkların bu durumu duymazdan gelmesi başka soru işaretleri de yaratıyor.

Bilindiği üzere Bafra’da 10+13 yatırım alanı Bilgili Kıbrıs Turizm Yatırımları Ltd.’ye, 14+18+17/D no'lu yatırım alanı Akol Turizm Yatırımları Şti. Ltd.’ye ayrılmıştı.

Bakanlar Kurulu, Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile Bilgili ve Akol’ün yatırım alanlarının birleştirilmesine, iki alan arasındaki yolun iptal edilmesine ve birleştirilen iki alanın tek bir parsel olarak işlem görmesine onay vermekle kalmadı. Ayrıca tek bir parsel olarak işlem görecek alana Ada:135 Parsel: 2 (Spor alanı) ile 437, 438 ve 439 no'lu parsellerin de dahil edilmesine karar verdi ve birleştirilen iki yatırım alanı ve dahil edilenlerle birlikte tüm bu alanların Limak Grup Şirketlerince devralındığını belirtti.

Şirket 10 senenin sonunda yatırım yapmaktan vazgeçiyor. Ve yeri, şirketinin ezici çoğunluk hisselerini devrettiği Limak’a veriyor...

2003’den bu yana yatırıma ayrılan 19 parselden, otel yapımı için rezerve edilen 13 parselde sadece 4 otel yapıldı ve nihayet bir golf sahası ve bir otel daha yapılacak. Bu otel ve golf sahası daha önce yapılamaz mıydı? Akol Turizm 10 senedir o alanda ne yapıyordu? Ve niye 10 sene yatırım yapmaksızın tahsis araziyi elde tutmasına olanak tanındı? Şirket 10 senenin sonunda yatırım yapmaktan vazgeçiyor. Ve yeri, şirketinin ezici çoğunluk hisselerini devrettiği Limak’a veriyor. 

Akol'e verilen parsellerin 2017 yılında 'kısa vadede iptal edilebilecek nitelikte' olduğu belirtilmişti...

2017’de Taner Derviş’in Doç. Dr. Uğur Özgöker‘le birlikte kaleme aldığı KKTC Yatırım Rehberi’nde, Bafra Yatırım Bölgesi’nde “Mükellefiyetlerini yerine getirmeyen müteşebbisler hava parası karşılığında tahsislerini devretmekte ve haksız kazanç sağlamaktadır. Mükellefiyetlerini yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri iptal edilebilir. Bu yapıldığı takdirde gerçek yatırımcıların celbedilmesi mümkün olabilecek ve Bafra Yatırım Bölgesi için öngörülen 15,000 yatak kapasitesine ulaşılmış olacaktır” deniliyor ve “Özellikle, 3, 9, 11, 14+18, 19 No’lu parsellerin tahsisleri kısa vadede iptal edilebilecek niteliktedir” tespiti yapılıyor.

Sene 2017… Akol’e ait 14+18 numaralı parseller 2017’de ‘kısa vadede iptal edilebilecek nitelikte’ parseller arasında yer alıyor.

2017'de 14+18 numaralı Akol’a ait parsel ‘tahsisi kısa vadede iptal edilebilecek’ koşuldaki bir parselken, 5 sene sonra 2022'deki haritalarda da Akol, tahsisi iptal edilmeden duruveriyor.

Mikro-Makro’nun Şirketler Mukkayitliği’nde yaptığı incelemede, Akol Turizm Yatırımları Şti. Ltd.’nin 07/04/2013’te Niyazi Şanal ve Fikret Şanal tarafından kurulduğu ve Bafra’daki tahsis arazide hiçbir çalışma yapılmadığı anlaşılıyor. 

KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu'nun 17 Mayıs 2019 tarihli yazısında, bakanlığından uygunluk alınmadan tahsis arazi alan şirketlerde hisse devri yapılamayacağı bildiriliyor

Dosyada, 17 Mayıs 2019 tarihli KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu imzalı, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na gönderilmiş bir yazı da bulunuyor. Yazıda şirket hisselerinin 3. şahıslara devrini kısıtlayan mevzuat nedeniyle, Bakanlık’tan uygunluk alınmadan devir yapılamayacağı belirtiliyor. Yazının ekine, hangi şirketlerin tahsis arazilerde yatırım yapma vaadiyle Bakanlıkla kira sözleşmesi imzaladığını, hangi diğer şirketlerin Orman Dairesi Müdürlüğü ile kira anlaşması yaptığını gösteren iki ayrı liste yerleştirilmiş.

Akol Turizm 10 sene sonra şirket hisselerinin %97.5’ini Limak'a devrediyor

Bafra’daki tahsis arazi üzerinde 10 sene boyunca herhangi bir faaliyette bulunmayan Akol’ün 2023’de şansı açılıyor. İyi bir alıcı buluyor ki şirket hisselerinin %97.5’ini 18/04/2023’de Bafra’da yatırımı olan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bünyesindeki şirketlerden Şimşekler Teşebbüsleri Ltd.’ye devrediyor.

Önce uygunluk vermesi gerekirken, bakanlık devirden sonra uygunluk veriyor

KKTC Bakanlar Kurulu geçen sene söz konusu devir gerçekleştikten sonra, 28.8.2023 tarihli kararında, ‘önergede belirtilenler ışığında, Bafra Turizm Yatırım Bölgesinde bulunan 14+18+17/D yatırım alanı kiracısı olan Akol Turizm Yatırımları Şti. Ltd.'nin bahse konu yatırım alanında yer alacak olan turistik tesis projesini tamamlayarak turizme kazandırmak, ülke ekonomimize ve istihdama katkı sağlamak adına, şirket hisselerinin %50'sinden fazlasının bir başka şirkete devrini, Akol Turizm Yatırımları Şti. Ltd. ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi arasında imzalanan ve önergeye ekli sunulan sözleşmenin 12'nci maddesi uyarınca Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının önergeye ekli görüşü doğrultusunda, onayladı’ deniyor.

Şirket dosyasında yine devir yapıldıktan sonra, 3 Mayıs 2023’de Akol’ün sermaye artışına giderek hisse devri yapmasına Turizm Bakanlığı uygunluk veriyor ve şirketin direktörleri Limak Holding hissedarları Nihat Özdemir ve Turhan Serdar Bacaksız ve Göksel Saydam Mali Müşavirlik’ten Fahri Çağlar Ünal (KKTC vatandaşı) oluyor.

Prosedür belli ki tersine işliyor: Akol önce şirket hisselerini devrediyor, sonra Bakanlık uygunluğu alıyor ve çok daha sonra da bu yönde Bakanlar Kurulu kararı çıkıyor.

Tahsis edilmiş alanın kira sözleşmesini feshetmek ve yatırımcının şirket hisselerini devretmesi için alacağı uygunluk da Turizm Bakanlığı’nın, dolayısıyla tek bir bakanın uhdesinde…

10 sene boyunca kendisine rezerve edilen tahsis araziyi elinde tutan Akol’ün kira sözleşmesi nedense iptal edilmiyor. 2019’da Bakan Ataoğlu hisse devri bizim onayımız olmadan yapılamaz yazısını gönderiyor. Şirket, uygunluğu alamazsa sözleşmesi feshedilebilir ve hisselerini başka bir şirkete devredemeyebilir. Kısacası alanı tahsis etmek, tahsis edilmiş alanın kira sözleşmesini feshetmek ve yatırımcının şirket hisselerini devretmesine alacağı uygunluk da Turizm Bakanlığı’nın, dolayısıyla tek bir bakanın uhdesinde…

Yatırım yapmayanın sözleşmesini uzatmadan feshedilmesini ve ihaleye çıkılmasını öngören bir yasal değişikliğe neden gidilmiyor?

19/200319/2003 sayılı ‘Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’nda, ‘Yatırım Amacıyla Kiralama’ yapabilmek için niçin ihaleye çıkılması istenmedi ve kiralama yetkisi Bakanlar Kurulu’na verildi? Belirtilen sure içerisinde yatırım yapmayan şirketin kira sözleşmesini feshetme yetkisi niçin ilgili bakanlık olarak Turizm Bakanlığı’na bırakıldı?

Yatırım için tahsis dilen arazilerin üzerine proje bile çizmeyenler varsa, tahsis arazi kiralayan firmalara en fazla 2 sene süre tanıyıp, yatırım yapmayanın sözleşmesini uzatmadan feshedilmesini ve ihaleye çıkılmasını öngören bir yasal değişikliğe neden gidilmiyor? Kapalı kapılar ardında ihaleye çıkılmaksızın Bakanlar Kurulu kararıyla verilen tahsis arazilerden haksız kazanç sağlanması riskine rağmen neden bu olanağı devlet yatırımcıya altın tepside sunmaya devam ediyor?

Serdar Bilgili ve şirketi 16 yıldır Bafra'daki tahsis araziyi elinde tutmayı başardı

Bafra’da 16 yıldır tahsis araziyi tutan bir diğer şirket, Türkiye ve ABD’de büyük gayrimenkul yatırımlarına imza atan Serdar Bilgili’dir. Hatırlanacağı üzere Bilgili’nin tahsis alanda yatırım yapılması için KKTC’ye dünya markalarını getirmeye çalışması bekleneni vermemişti. Bilgili KKTC’de yatırım yapmak için çok uğraştı ama olmadı. Hiç değilse ciddi bir çaba gösterdiğini kabul etmek gerekir.

Bilgili Kıbrıs Turizm Yatırımları Ltd. 01/04/2008 tarihinde kuruluyor, şirketin çoğunluk hisseleri Serdar Bilgili’ye ait.

17 Mayıs 2019 tarihli Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu imzalı, şirketin hisse devri yapması durumunda Bakanlık’tan uygunluk alması gereğine ilişkin mektup Bilgili Kıbrıs Turizm Yatırımları Ltd. dosyasında da yer alıyor. 

Şirket 7 Ekim 2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında şirket direktör sayısının 1’den az 5 ‘den fazla olamayacağına dair bir karar alıyor.

27 Ekim 2022’de Limak hissedarlarından Turhan Serdar Bacaksız gibi Limak’ın diğer bazı hissedarlarının Bilgili Kıbrıs Turizm Yatırımları Ltd. dosyasına isimleri ve bilgileriyle giriyor.

Yine prosedür tersten işlemiş görünüyor: Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nın 15 Mart 2023 tarihli uygunluk yazısı ile Bilgili Kıbrıs Turizm’in hissedar değişimine uygunluk veriliyor.

Bakanlar Kurulu kararında tahsis arazilerin Limak'a devredileceği yazıyor ama Bilgili'nin hissedarları değişen şirketinde Limak azınlık hissesine sahip...

21 Mart 2023’de ise şirketteki Serdar Bilgili’nin çoğunluk hisseleri (485 bin hisse) Bilgili Kıbrıs Turizm’e geçiyor, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ise (3.000-A hisse ve 12 bin adet-B hisse ile Bilgili’ye ortak oluyor. KKTC tescilli şirketin adresinin Lefkoşa’da olduğu anlaşılıyor.

Bununla birlikte 15 Mayıs 2024 tarihli Bakanlar Kurulu kararında Bilgili’ye tahsis edilen arazinin Limak yatırımı için devredileceği kaydediliyor. Akol Turizm Yatırımları’nın çoğunluk hisseleri Limak’a geçerken, Bilgili’nin şirketinde azınlık hisseleri Limak’a ait...

Bakanlar Kurulu kararında ise söz konusu tahsis arazilerin bütününü devralacağı ve yatırımı yapacağı belirtilen Limak…

Her türlü yetkinin Bakanlar Kurulu'nun ve bir bakanın iki dudağı arasında olduğu bu duruma son verilmesi için ne bekleniyor?

Bafra’daki kalan ve üzerinde halen bir yatırım olmayan arazilerin bu şekilde yıllar sonra muhtemelen iyi bir meblağa devredilmesinin önüne geçilmesi küçük bir yasal değişiklikle mümkündür. Her türlü yetkinin Bakanlar Kurulu'nun ve bir bakanın iki dudağı arasında olduğu bu duruma son verilmesi için ne bekleniyor? Vadettiği projeyi hayata geçirmeyenin tahsis arazideki hakkı feshedilerek, yeni ihalelere çıkılmasının önündeki engelleri siyasiler yaratmıyor mu? 

Muhalefet haksız kazanç sağlama potansiyelini ortadan kaldıracak yasal değişikliği neden gündeme getirmiyor?

Muhalefetten beklenen, tahsis yatırım arazilerindeki haksız kazanç sağlama potansiyelini ortadan kaldıracak yasal değişikliği bunca geç kalmışlıktan sonra artık gündeme getirmesidir. 

Bu haber yayımlanmadan önce Akol Turizm Yatırımları ve Bilgili Holding’e ulaşıldı. Haber yayınlanana kadar iki şirketin de yetkilileri geri dönüş sağlamadı.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın