Dünya

Europol Raporu: Ormancılık suçlarıyla birlikte genel olarak çevre suçları ele alındı

Europol'ün (Avrupa Polis Teşkilatı) çevre suçları konusunda yayımlandığı tehdit değerlendirmesinde, ormancılık suçlarının en kazançlı sektörler arasında olduğu vurgulandı.

Europol'ün (Avrupa Polis Teşkilatı) çevre suçları konusunda yayımlandığı tehdit değerlendirmesinde, dünya çapında olduğu kadar AB'de de çevre suçlarının artığına dikkat çekildi.

Raporda, çevre suçu, ‘çevre mevzuatını ihlal eden ve çevreye, insan sağlığına veya her ikisine de ciddi zarar veya risk oluşturan faaliyetler yelpazesini kapsar’ denildi.

Raporun ‘Ormancılık suçları’ bölümünde, “Ormancılık suçları, ormanlardan kerestelerin yasadışı olarak kesilmesinin yanı sıra bitki örtüsünün kasıtlı olarak tahrip edilmesi yoluyla yasadışı arazi temizliğini ifade eder. Ormancılık suçları, çevre suçları açısından en kazançlı sektörler arasındadır ve tüm kıtalarda yaygın olarak işlenmektedir. 

Bu suçlar çevre için ciddi etkilere neden olmakta, ormansızlaşmaya, kuraklıklara ve su baskınlarına, sera gazı emisyonlarının artmasına ve genel iklim bozulmasına yol açmaktadır. 

Buna ek olarak, yasadışı ağaç kesimi meşru ormancılık sektörünü zayıflatmakta ve hükümetlerin sürdürülebilir önlemler uygulama çabalarını engellemektedir. 

Avrupa, ticareti yapılan kereste için hem bir menşe hem de bir varış noktasıdır” denildi ve Afrika, Asya, Orta ve Güney Amerika'dan tropikal kerestelerini Avrupa'ya kaçırılmakta olduğuna dikkat çekildi.

Bazı suç şebekelerinin ise on yıllardır Doğu Avrupa'da tomrukçuluk faaliyetleri yapmakta olduğu vurgulandı.

Raporda, ‘Yasadışı arazi temizliği, organize suç gruplarının kâr elde ettiği bir başka suçtur. En yaygın çalışma yöntemlerinden biri, tarım, sığır yetiştiriciliği veya inşaat için araziyi kullanıma açmak için kasıtlı olarak orman yangınları başlatan suçlulardan oluşur. 

Bu suçlular, ilgili taraflardan büyük meblağlarda para alırlar ve bu kişiler daha sonra bu tür arazileri yasal olarak kullanılabilir kılmak için yerel ve ulusal makamlarla birlikte çalışır” vurgusu yapıldı.

Rapora göre çevre suçları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
1.    Atıkların uygunsuz şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesi;
2.    Tehlikeli bir faaliyetin gerçekleştirildiği veya tehlikeli maddelerin veya müstahzarların depolandığı bir tesisin yasadışı işletilmesi;
3.    Korunan vahşi hayvanların öldürülmesi veya bitki türlerinin yok edilmesi veya ticaretinin yapılması;
4.    Ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı, pazarlanması veya kullanılması.
Kaynak: Europol

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın