Özel Haber

Polis Vasvi Arkın’a FETÖvari bir dava açıldığı ileri sürüldü

Tarihi davada Savcılığın tanığı polis B.Y. sorgulandı...

Siyasi Polis eski müdürü Vasvi Arkın’a, 164 sayfalık bir rapor üzerinde gerekli soruşturmayı yapmadığı, raporu gizlediği, söz konusu raporu arşivlemediği ve Polis eski genel müdürü Süleyman Manavoğlu’na sunmadığı iddialarıyla Başsavcılık tarafından açılan davada, Başsavcılık tanığı polis B.Y.’nin sorgusuna devam edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılığı Savcı Behrat Mavioğlu, polis memuru Vasvi Arkın’ı avukat Mustafa Şener temsil ediyor.

Sanık Vasvi Arkın iddiaları reddederek, aleyhine yapılan suçlamaların dönemin Polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan, polis Ediz Aytan ve eski savcı Ergül Kızılokgil’in kurduğu Polis Özel Soruşturma Birimi tarafından kurgulandığını ileri sürüyor. 

Polis Özel Soruşturma Birimi’nde halen görevde olan Savcılık tanığı polis B.Y’nin daha önceki sorgusunda, B.Y.’nin Polis envanterine kayıtlı olmayan bir USB’yi imha ettiği, başka bir USB’yi ve şahsi bilgisayarını Polislikte kullandığı belirlenmişti. 

B.Y.’nin, ithama konu 164 sayfalık raporu Güzelyurt Siyasi Şube’den ayrıldıktan sonra hazırladığı ortaya çıkmış ve tanık, raporun bulunduğu 16 GB’lik Kingston marka USB’yi imha ederek yeni bir USB’ye yüklediğini ileri sürmüştü.

Duruşmanın önceki safhalarında, tanık B.Y’nin Kingston marka USB’yi imha etmeden önceden raporu yüklendiğini söylediği Verbatim marka USB’deki, ‘müdür sunum’ dokümanının Polis Kurumu’nun ‘Lefkoşa Amir 9 PC’ adlı bilgisayarında yaratılmış olduğu ortaya çıkmıştı.

B.Y., Siyasi Polis’in arşivini kendi şahsi bilgisayarında hazırladığını, Şube’deki bilgisayara kopyaladığını ileri sürmüştü.

Dünkü oturumda sanık Vasvi Arkın’ın avukatı Mustafa Şener tanık B.Y.’yi sorgulamaya devam etti.

Sanık Vasvi Arkın’ın gizlediği ileri sürülen raporda ne daktilo subayının ne proje subayının ne de amirin imzası var

Davaya konu raporda ne daktilo subayının ne proje subayının ne de amirin imzasının olduğunu belirten avukat Mustafa Şener, Polis Kurumu’nda kurgu iddiaların hazırlanmaması için birçok önlem alındığını kaydetti. 

Tanık B.Y., 2016-2017 arasında yapılan FETÖ/PDY soruşturmasının gizlilik içinde yürütüldüğünü ileri sürerek, bu nedenle raporda parafeler olmadığını öne sürdü.

Avukat Şener, söz konusu raporu hazırlayan M.S.U. ve M.K.’nın ifadelerinin alınmadığını, tanık B.Y.’nin rapora bir katkısı olsaydı raporda parafe edileceğini iddia etti. 

Tanık, raporun parafe edilmemesinin, rapor hakkında bilgiyi verenin kendisi olmadığını göstermediğini ileri sürdü.

Raporun Özel Soruşturma Birimi’ndeki bilgisayarda tahrif edildiğini ileri süren avukatın iddialarını tanık B.Y. reddetti

Avukatın soruları üzerine tanık B.Y., PGM Özel Soruşturma Birimi’nde şube amirininki de dahil toplam 4 bilgisayar ve bir printer olduğunu açıkladı. Savunma avukatı, Savcılığın emarelerinde raporun Kingston USB’de olduğunun belirtildiği ancak tanık B.Y.’nin söz konusu USB’yi imha etiğinin ortaya çıktığını, raporun aktarıldığı ileri sürülen Verbatim marka USB’nin sicile kaydının yapılmadığını, tanığın şahsi bilgisayarında yazdığını ileri sürdüğü raporun da özel soruşturma birimindeki ‘Lefkoşa Amir 9 PC’de yazılmış olduğunun belirlendiğini kaydetti. 

Raporun Özel Soruşturma Birimi’ndeki bilgisayarda tahrif edildiğini ileri süren avukatın iddialarını tanık B.Y. reddetti.

Tanık B.Y.’nin, raporu sanık müdürün bilgisayarına yüklemediği halde yüklediğini söylemesindeki çelişkiye dikkat çekildi. Tanığın USB’yi müdüre vermediği halde emareye kalemle ‘USB elden verildi’ diye yazarak, gerçek dışı beyanda bulunduğu ileri sürüldü

Tanık B.Y.’nin şahadetinde raporu müdür Vasvi Arkın’ın bilgisayarına kaydettiğini ileri sürdüğünü, böyle bir şey olmadığı gibi Mahkeme’ye sunulan emarenin üzerine kalemle ‘USB elden verildi’ ibaresinin yazıldığını sorguladı ve tanığın USB’yi elden vermemesine rağmen gerçek dışı beyan yaptığını ileri sürdü.

2014 yılı Polis Emri’ne göre Polis’teki dijital cihazlara teknik personel dışında hiçbir Polisin müdahale etme izni yokken Savcılık tanığı B.Y.’nin verileri imha ettiğine dikkat çekildi

Tanığın Polis Prensip Emri’nden haberli olup olmadığını sorgulayan avukat Şener, PGM’nin 2014 tarihli Prensip Emri’nde, soruşturması yürütülen meselelerin veri incelemelerinde ayniyatın sağlanması ve veri kayıplarına sebep olunmaması için data inceleme uzmanının yetkili olduğunu bildirdi. Dijital cihazlarda her türlü müdahale veri kaybına neden olacağından 2014’den bu yana Polis’in dijital cihazlarına teknik personel dışında hiçbir polisin müdahale edemeyeceği emrinin olduğunu hatırlattı. Avukat, polis bilgisayarlarında log kayıtlarının tutulduğunu, kayıtların silinse bile iz bırakacağını, tanık B.Y.’nin müdür Vasvi Arkın’ın bilgisayarına yüklediğini iddia ettiği raporla ilgili müdürün bilgisayarında hiçbir iz olmadığını ileri sürdü.

Savcı Behrat Mavioğlu tanık B.Y.’ye suç istinat edildiğini, bu tür sorulara cevap vermeme hakkı bulunduğunu hatırlattı; Mahkeme onayladı

Avukat Şener’in ‘Lefkoşa Amir 9 PC’de sahte delil kurgulandığına yönelik iddiaları karşısında, Savcı Behrat Mavioğlu avukatın tanığa suç istinat edecek şekilde iddialar ortaya attığını; tanığın bu tür sorulara cevap vermeme hakkı olduğunu söyledi. 

Yargıç Jale Ergüden tanığın bu yöndeki sorularda cevap vermeme hakkını kullanabileceğini kaydetti.

Tanık cevap vermek istediğini söyleyerek, Özel Soruşturma Birimi bilgisayarlarının incelenmesini, bilgisayarlardan imaj kayıtları alınmışsa tespit yapılabileceğini belirtti.

Avukat 23 Şubat’ta yapılması gereken sunumun nasıl 27 Şubat’ta yapıldığını sorguladı; tanık ‘bilmediği’ni söyledi

Avukat Şener, raporun gönderildiği tarih olarak emare 3’deki evrak senedinde gönderim tarihinin 23 Şubat 2017 olduğunu ancak müdüre yapılan sunumun tarihinin 23 Şubat olması gerekirken, 27 Şubat 2017 olmasını sorguladı.

Tanık B.Y. ‘bu tarihin nasıl yazıldığını bilmediği’ni söyledi.

Savunma makamı, tanık B.Y.’nin daha sonra FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan O.A ile 2015’de görüştüğü iddialarına cevaben, o dönem O.A’nin kim olduğunu bilmemiş olabileceklerini ileri sürdü.

Tanığın kişisel telefon bilgilerini dijital ortamda alıp, copy/paste yoluyla şahsi bilgisayarına geçirdiğini iddia eden avukat Şener’e karşılık, tanık B.Y., polis N.Ö’nün kendisine numaraları dijital ortamda gönderdiğini söyledi.

“2009 yılı Prensip Emri’ne göre, Polis mensupları, Polis Örgütü ile ilgili hiçbir yazı, talimat, doküman, resim, belge gibi bilgileri Polis Örgütü’ne ait bilgisayarlar dışında hiçbir bilgisayara yükleyemez”

Polis’in Prensip Emri’ni hatırlatan avukat Mustafa Şener, Polis Örgütü içinde 2009’da Prensip Emri verildiğini, Emir’de Polis mensuplarının çalışmaları sırasında hizmetle ilgili bilgi ve belgeleri kendilerine veya başka birine ait bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar gibi cihazları aktarmaları halinde, bu cihazları servis veya tamire vermeleri durumunda bilgi ve belgelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin kuvvetle muhtemel olduğunun yazılı olduğunu belirtti. Ve ilgili kararda, Polis mensuplarına Polis Örgütü ile ilgili hiçbir yazı, talimat, doküman, resim, belge gibi bilgileri Polis Örgütü’ne ait bilgisayarlar dışında hiçbir bilgisayara yüklenmeyeceğini, bu şekilde yükleme yapıldıysa bu bilgi ve belgelerin derhal silinmesi gerektiğinin bildirildiğini kaydetti.

Tanık Polis Emri'ni hatırlamadı

Tanık B.Y., bu kararı hatırlamadığını ileri sürdü.

Avukat Şener, tanık B.Y.’nin 23 Şubat 2023’de hazırladığı raporda, güvenilir kaynaklara dayanarak aldığı ve raporlaştırdığı istihbarat bilgileri doğrultusunda soruşturma açılmayan ancak Türkiye’de FETÖ/PDY’den tutuklanan isimlere baş harfleriyle değindi ve soruşturma açılıp temize çıkan isimlerden de örnekler verdi. Tanık B.Y. soruşturma açmakla Başsavcılığın yetkili olduğunu, kendisinin istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Tanık o zamanlar müdürü olan sanık Arkın’ın şubelere gönderdiği soru cevap anahtarı için ‘bilgim yok’ dedi

Avukat Şener, istihbarat bilgilerinin toplanmasında müdür (sanık) Vasvi Arkın’ın Siyasi Şubelere bir soru cevap anahtarı gönderdiğini, o anahtara göre bilgi toplanmasını istediğini belirtti. Tanık B.Y. o tarihlerde Siyasi Şube Müdürü olan Vasvi Arkın’ın şubelere gönderdiği soru cevap anahtarı için ‘bilgim yok’ dedi.

Siyasi Polis eski müdürü sanık Vasvi Arkın’ın FETÖ darbesinden 1 sene önce 2015’te, FETÖ hakkında KKTC’de soruşturma açılması için T.C. Siyasi Polisi ile görüştüğü ortaya çıktı

Vasvi Arkın’ın FETÖ darbe girişimi yapılmadan tam 1 sene önce, 2015 yılında T.C. Siyasi Polisi ile yazışmaları olduğunu, KKTC’de FETÖ konusundaki soruşturmaların müdür Vasvi Arkın’ın öngörüsü ile, KKTC’de ailesi ve yakınları olan T.C kökenli örgüt mensuplarının Türkiye’de yargılanmaktan kurtulmalarının önlenmesi için 18 Aralık 2015’de başlatıldığını kaydetti.

Avukat Şener, FETÖ’nün diğer örgütler gibi terör örgütü ilan edilebilmesi için örgütün bir ideolojisinin olması, örgütlenmiş olması ve cebir ve şiddette başvurmuş olması gerektiğini, FETÖ’nün Türkiye’de ve ardından KKTC’de Temmuz 2016’da terör örgüt ilan edilmesinin bu nedenle, örgütün cebir ve şiddet gösterdiği darbe girişimin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Avukatı, müvekkili müdür Vasvi Arkın’a gerçeğe aykırı delillerle FETÖvari bir dava açıldığını ileri sürdü

Savunma avukatı Şener, FETÖ’nün Türkiye’de tıpkı Uşak İddianamesi’nde olduğu gibi, yapılanmanın kolluk kuvvetleri ve yargı içerisinde yer alan mensupları aracılığı ile sahte ihbar mektupları, yasa dışı dinlemeler, gerçeğe aykırı deliller üzerine inşa edilen kurgulanmış soruşturmalar yaptığını, Müdür Vasvi Arkın’a da FETÖvari bir dava açıldığını ileri sürdü.

Kurgu emarenin PGM Özel Soruşturma Birimi’ne ait ‘Lefkoşa Amir 9 PC’de hazırlandığı iddia edildi

Kurgu emare 8’in PGM Özel Soruşturma Birimi’ne ait ‘Lefkoşa Amir 9 PC’de hazırlandığını öne süren avukat Şener’i Mahkeme uyararak, bu davayı açanın tanık olmadığını hatırlattı.
Tanık B.Y., müdür Vasvi Arkın’ın raporda geçen ‘asker ve polisi bana bırak’ dediğini ileri sürdü

Polis N.Ö. ile birlikte tanık B.Y.’nin müdür Vasvi Arkın’a sunum yaptıkları gün, Arkın’ın kendi notlarını aldığı ve tanıktan ‘Çalışmalarını tamamlaması’nı istediği iddiasını reddeden tanık B.Y., müdür Vasvi Arkın’ın raporda geçen ‘asker ve polisi bana bırak’ dediğini ileri sürdü.

PGM eski müdürü Süleyman Manavoğlu’na neden sözlü olarak N.Ö. ve tanık B.Y.’nin geldiğinin ve tamamlanmamış bir sunum yapıldığının arz edildiğini sorgulayan avukata cevaben, tanık B.Y. ‘bilemem’ dedi.

Yurt müdürü O.A. ve eşinin FETÖ soruşturması sonucu haziran ayında tutuklandığını, 30 Haziran 2017’de de ihraç edildiğini ancak tanığın 30 Haziran 2017’ye kadar daha önce görüştüğü O.A. hakkında bilgi sağlamadığını aksine O.A. ile görüştüğü ve telefonda konuştuğu iddialarını tanık B.Y. reddetti.

Tanık B.Y.’nin Eylül 2017’de Güzelyurt Siyasi Şube’den ayrıldıktan sonra 28 Kasım 2017’de ve 4 Aralık 2017’de Siyasi Şube’den bilgileri alıp yanında götürdüğünü kaydeden avukat Şener’e karşılık tanık B.Y., Aralık 2017’de teslim ettikten sonra bilgileri imha ettiğini söyledi. Savunma, Siyasi Polis’te artık görevli olmayan bir polisin şahsi bilgileri tutmasının doğru olmadığını, arşivde olması gereken ve tanık tarafından yazılan raporun Güzelyurt’ta bulunamadığını, tanığın USB’leri alıp evine götürdüğünü ileri sürdü.

Tanık B.Y., bunları artık Siyasi Polis değilken o zamanki Denetleme Kurulu başkanı A.H’nin talimatıyla yaptığını iddia etti.

Sanık avukatı Şener, tanık B.Y.’nin ‘Lefkoşa Amir 9 PC’ kimlikli Polis bilgisayarında yalan delil ürettiğini, evrak sahtelediğini, yalan yere tanıklık ettiğini ve müdür Vasvi Arkın’a suç istinat etmek için gizli ittifak kurduğunu iddia etti. B.Y. iddiaları reddetti.

Savcılık tanığı B.Y.’nin 2018 yılında Özel Soruşturma Birimi’ne geçtiği, 2021’de terfi alarak çavuş olduğu, müdürü Arkın’ın ise kurgu dava nedeniyle 2 yıldır görevinden uzakta olduğu kaydedildi

Avukat Şener, Polis Vasvi Arkın’ın Siyasi Polis Müdürlüğü görevinden 2017 Ekim ayında ayrıldığını, yaptığı hiçbir çalışmayı yanına almadığını, tanık B.Y.’nin ise 2018 yılında Özel Soruşturma Birimi’ne geçtiğini, 2021’de terfi alarak çavuş olduğunu, müdürü Arkın’ın ise kurgu dava nedeniyle 2 yıldır görevinden uzakta olduğunu belirtti ve tanığın Ahmet Soyalan, Ergül Kızılokgil ve Ediz Aytan’ın Polis Özel Soruşturma Birimi’ne bilgi sızdırdığını iddia etti.

Tanık B.Y., raporu Polis Gökay Karagil’e teslim ettiğini ve soruşturmayı açan Ergül Kızılokgil’e verdiğini söyledi.

Savunma tanığa, “Kin ve şahsi hesaplarla özel soruşturma ekibiyle birlikte Lefkoşa Amir 9 PC’de delil ürettiniz’ iddiasına bulundu

Mustafa Şener’in ‘Kin ve şahsi hesaplarla özel soruşturma ekibiyle birlikte Lefkoşa Amir 9 PC’de delil ürettiniz’ iddiasına karşılık, tanık B.Y., ‘sizin iddianız’ demekle yetindi.

Önceki oturumda USB’nin bozulduğunu hiç söylememiş olan tanık, dünkü oturumda USB’yi bozulduğu için imha ettiğini ileri sürdü

Şener’in tanığa USB’yi imha ettiğini hatırlatması üzerine tanık B.Y.’nin bu sefer de ‘USB bozuldu. İmha ettim’ demesi dikkat çekti.

Mustafa Şener, söz konusu istihbarat raporunun sahte bir delil olduğunu, tanığın rapordan sonra Ahmet Soyalan’ın da içinde bulunduğu ekibe terfi ettiğini, sonra da çavuş olduğunu yineledi.

Sanık avukatı, tanık B.Y.’nin kişilerin özel hayatını ihlal ettiği, yetkili olmadığı halde kişisel verileri USB’ye yüklediği, USB’de verileri değiştirdiği, 28 Kasım 2017’de verileri tahrip ettiği, F.G, E.H. ve Ergül Kızılokgil’le delil üretmek için gizli ittifak kurduğu, USB’nin elden verilmediğini bildiği halde el yazısıyla elden verdiğini yazdığı, tahkikat memurunun bulduğu Kingston marka USB’yi imha ettiği, Mahkeme’de esaslı yalan ifade verdiği şeklindeki iddialarda bulundu. 

Tanık B.Y. cevap vermeme hakkını kullanarak yanıt vermedi.

Mahkeme’nin Savcı Behrat Mavioğlu’na başka tanıkları dinletip dinletmeyeceği sorusu üzerine Savcı bilgisayarlardan alınan imajlarla ilgili ne yapıldığına bakmak istediğini ve ona göre karar vereceğini bildirdi.

Savunma avukatı imajlara bakılmasına itirazı olmadığını kaydetti.

Mahkeme Yargıcı Jale Ergüden davaya 16 Kasım Perşembe, 11:30’da devam edilmesine emir verdi.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın