Yazılar

Akrabalarına torpil geçmeyen daire müdürü kalmasın!

Yetkisizce orman arazisi kiralayan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu akrabalarına iltimas geçebiliyorsa, diğer dairelerin müdürleri neyi bekliyor?!

KKTC siyasetinde otoriterleşme eğilimi basını susturmayı amaçlayan yasa değişiklikleri ile başlamadı. Kıbrıs Türk siyasileri uzun zamandır, halkın tepkilerini dikkate almaz, vurdumduymaz bir rejimi topluma dayatmaya çalışıyor. Anayasa'ya ve yasalara aykırı tüzükler hazırlıyor, Bakanlar Kurulu kararlarıyla birbirlerinin çıkarları kollayarak dilediklerini yapıyorlar.

Yolsuzlukların üzerine gidemeyen siyasal partiler kendilerine dokunulmasını önlemek için diğerlerinin yolsuzluklarının örtbas edilmesi karşısında sessizliklerini koruyor.

Orman Dairesi’nde ve dairenin bağlı bulunduğu Tarım Bakanlığı’nda orman arazileri konusundaki peşkeşe rağmen susmaları başka türlü açıklanamaz. 

3 ay süreyle görev yapacak '21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangınının Çıkış Nedeni veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi', araştırma ile ilgili her türlü belgeyi görme hakkına sahiptir. Bu belgelere Orman Dairesi’nin yetkisizce kiraladığı tüm orman arazileri sözleşmeleri de dahildir. 3’ü UBP’li ve 2’si CTP'li milletvekilinden oluşan Araştırma Komisyonu bu yetkisizliği gündeme getirsin de görelim! Komisyon raporuna bu kiralamaların Anayasa’ya, Orman Yasası’na ve 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’na aykırı olduğunu yazmadığı sürece konuyu kapatmış olacaktır.

19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası uyarınca uzun vadeli kiralanma yetkisi verilen sınırlı alçak orman arazilerinin nereleri olabileceği açıkça belirtilmiştir ve bu yasa kapsamı dışındaki tüm kiralamalar yetkisizce ve Anayasa’ya aykırı olarak yapılmıştır. Bu konu eski Ombusman Emine Dizdarlı’nın raporunda da kaydedilmiştir.

Yapılan kiralamaların Fasıl 60 Orman Yasası’nın 14’üncü maddesi altında düzenlenen 1983 Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’ne göre yapıldığı ileri sürülmektedir ancak bu tüzüğün amacı Emine Dizdarlı’nın net bir şekilde ifade ettiği gibi ‘Ormanların korunması, orman ürünlerinin istihsali, değerlendirilmesi veya herhangi bir ruhsat alınması için yapılacak işlem ve yöntemleri saptayarak Yasa kurallarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.’ 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası'nda belirlenen oldukça sınırlı orman arazisi dışındaki, Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün 17’inci Maddesi’ne dayandırılarak yapılan kiralamaların tümü yetki sahibi olunmaksızın imzalanmıştır ve yetkisizce yapılan kiralamalar olduğu gibi iptal edilmelidir.

Yetkisi olmadığı halde kiralama yapan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu'nun bir de akrabalarına yaptığı kiralamalar mevcut.

Cemil Karzaoğlu amcasının oğlu Yusuf Karzaoğlu’nun sahibi olduğu Poolland Swimming Pool Ltd.’ye 10 yıllığına 2 dönümlük kuru orman arazisini kiralamasına Tarım Bakanı Dursun Oğuz da izin vermedi mi? Dursun Oğuz, Cemil Karzaoğlu ile aynı soyadı taşıyan birine 10 yıllığına, her sene bir asgari ücretlik cüzi bir yıllık kira ödemesi karşılığında kuru orman arazisi kiralanmasında hiç mi gariplik görmedi?

Poolland, Karşıyaka’nın en işlek ve en geniş hırdavat dükkânı. Sürekli kalabalık ve bir hayli geniş bir alana kurulu bir market. İşleri daha da rast gitsin. Çalmadan çırpmadan, düzgün işlerle ülke ekonomisinin işleyen bir çarkı olmak elbette takdir edilmelidir.

Karzaoğlu'nun akrabası Yusuf Karzaoğlu'nun sahibi olduğu Poolland, Karşıyaka'nın en işlek hırdavat dükkânı...

Poolland’in Karşıyaka'da, yine aynı aileden Coşkun Akyüz’ün dükkânı ile yan yana, içinde araç park yeri de olan koskocaman bir deposu/ambarı var.

İşi hırdavatçılık olan, ekstra ambarı da olan yakın bir akrabaya, üstelik 10 yıllığına neden Güzelyalı’da ek bir ambar/araç park yeri alanı verilir? Bu akraba kayırmacılığı değil de nedir? Güzelyalı'da Poolland'e kiralanan orman arazisine ulaşmak da kolay değil üstelik. Toprak yollar da asfaltlı yollar da daracık... İki araba aynı anda yollardan geçemiyor... Hele iş aracı vanların hareketi için ya da ambar olarak kullanılması için hiç de uygun bir alan olduğu söylenemez. 

Poolland'in Karşıyaka'daki özel deposu... 

 

Poolland'e 10 seneliğine ambar ve park yeri olarak kullanması için kiralanan, yolları daracık orman arazisi.

Cemil Karzaoğlu’nun eşinin kardeşi, kayınbiraderi Ahmet Çakır’a da Tepebaşı’nda 14 dönümlük kuru orman arazisi tarımsal amaçla, 2 yıllık 1.120 TL gibi yine gülünç bir rakama kiralanmıştır. Bu anlaşma 2 senelik olsa da muhtemelen her sene aynı ücretten yenilenmeye devam edecektir. Çakır’ın kiraladığı 14 dönümlük arazide 2 senedir büyük bir tarımsal faaliyet yapıldığı görünmüyor. Tepebaşı'ndaki Kırmızıgil Et Pazarı ve Kırmızıgil Benzin İstasyonu'nun hemen yan karşısındaki alanda herhangi bir ciddi çalışmaya rastlayamadık. 14 dönümlük orman arazisinin görüntüsü haberin altında yer alan videoda görülebilir.

 

Orman Dairesi Müdürü Karzaoğlu'nun kayınbiraderi Ahmet Çakır'a kiralanan 14 dönümlük orman arazisinde dikkate alınır bir tarımsal faaliyete rastlayamadık....

 

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun bir başka akrabası Coşkun Akyüz’ün kiraladığı orman arazisi ise tam bir muamma... Böyle bir kiralama yapıldığı kesin bir bilgi ancak yeri tam olarak tespit edilemiyor. Akyüz’ün Karşıyaka’daki dükkânı ile akrabası Yusuf Karzaoğlu’nun deposu ile bitişik...

Kamu Görevlileri Yasası İç Düzeni’nin Yasaklar bölümünün 38'inci Maddesi'ndeki ‘Ayrıcalık Tanıma Yasağı’ kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken hiçbir kişi, aileye ve zümreye ayrıcalık tanımayacağı belirtilirken, aynı yasanın Disiplin’le ilgili maddelerinde de devlete ait araç ve gereçleri özel işlerde kullanmak disiplin cezasına tabidir. Cemil Karzaoğlu'nun eşiyle birlikte bir yangın helikopterini etrafı gezme maksadıyla kullandığı ileri sürülmektedir.

Ayrıca bir kamu görevlisinin görevden uzaklaştırma gerekçeleri arasında, ‘görevin yerine getirilmesinde kasıt veya kişisel çıkarı dolayısıyla yurttaşların gereksiz biçimde yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak’, ‘denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya bağlı olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı ile, her ne ad altında olursa olsun bir çıkar sağlamak’ gibi maddeler mevcut.

Akrabalarına orman arazisi kiralamak yasak kapsamında değilse, tüm daire müdürleri olmayan yetkilerini bir de aileleri lehine kullanabilecekse ülkedeki tüm daire müdürlerini akrabalarına iltimas geçmeye çağıralım bari! 

Cemil Karzaoğlu siyasi ve nüfuz sahibi bir kişidir ve devletin tartışmalı olanaklarını yetkisi olsaydı dahi akrabaları için kullanamaz. Biz nereden bileceğiz bu imkânları kendi çıkarları için kullanmadığını veya kullanmayacağını?

Önceki gün Mikro-Makro’da Panama Belgeleri’ni ifşa eden ve halen kimliği bilinmeyen ifşaatçı ile Alman yayın kuruluşu Der Spiegel’den iki gazetecinin yaptığı röportajı yayımladık. Bence röportajda ifşacının en önemli uyarısı şuydu: Küresel olarak faşizmin ve otoriterliğin yükselişinden herkes endişelenmeli…

Otoriter bir rejimde tam da bunlar olur: Daire müdürleri, bakanlar yetkileri olmadığı halde devlete ait orman arazisini kiralayabilir, akrabalarına iltimas geçebilir, üst kademe yöneticiler ve siyasiler için yolsuzluk yapmak sıradanlaşır. Siyasi üst kademe ve etrafındakiler ve yakınları kılıfına uydurabildiği kadar gizlice zenginleşecek, susmayan hapse atılacak ve bunu yaparak diğerleri de korkutulacak ama kendilerine kimse kolay kolay dokunamayacak. Sonra biz de Meclis’in kurduğu Araştırma Komisyonu’nun kendi bindiği dalı kesebileceğine inanacağız...

Otoriterleşmenin güçlenmesinin nedeni nedir? Pek bir alakamızın olmadığı dünyada birkaç senedir tartışılan bir konu var: Sosyal medya uzun vadeli, dayanıklı ve devrimci toplumsal örgütlenmeyi ortadan kaldırıyor olabilir mi? Sosyal medyada örgütlenen hareketler hedefledikleri dönüşümü sağlayamıyor. İnsanların birbirlerini tanıyarak, değişimi sağlamaları için gerçek ortamlarda örgütlenmeleri gerekiyor. Sosyal medya sadece bunun bir aracı olabilir ama temel araç olarak kabul edilemez.

Küçücük ülkemizde değişime giden yolu açmak için siyasal partilerden bağımsız derneklerde bir araya gelerek, birlikte çalışma kültürünü filizlendirmemiz bu nedenle yaşamsaldır. Ormanlarımızın peşkeş çekilmesi ve yolsuzluğu önlemek üzere hep beraber yapabileceğimiz birçok şey var ve bunu biz halk olarak yapmazsak başkası bizim için yapmayacak...

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu'nun eşinin kardeşine Tepebaşı'nda kiraladığı 14 dönümlük arazi:

Can Sarvan’a [email protected]’den doğrudan ulaşabilirsiniz.
:

Yorumunuz

share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın