Kıbrıs

Artan net asgari ücret 124 TL düştü...

Asgari ücret net 29 bin 516 TL; brüt 33 bin 926 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1 Haziran 2024’ten itibaren geçerli oİmak üzere net 29 bin 640 TL ve brüt 34 bin 70 TL’ye çıkarttığı asgari ücrette, Kıbrıs Türk İşveren Sendikası’nın itirazı üzerine 124 TL’lik düşüşe karar verildi.

31 Mayıs’ta itiraz için toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926 TL'ye, net 29 bin 516 TL’ye indirilmesini onayladı.

Komisyon, asgari ücrete yapılan artışı hükümet ve işveren tarafının oylarıyla yüzde 23.50’den 22.98’e indirdi. İşçi temsilcileri oylamaya katılmadı.

Brüt asgari ücret 144 TL, net asgari ücret 124 TL düştü

Artıştaki yeni düzenlemeyle 20 Mayıs’ta açıklanan asgari ücrette, brütte 144 TL, nette ise 124 TL düşüş olmasına karar verildi.

Dünkü Resmi Gazete’de 'Yeniden Değerlendirilen Asgari Ücret' başlığı ile yayımlanan karara göre, asgari ücret Saatlik: 195.72 TL; Günlük: 1.565.81 TL; Haftalık: 7.829.07 TL; Aylık: 33. 926.00 TL oldu.

15-17 yaş arası çıraklar asgari ücretin % 30 oranında ücret ödenmesi de oy çokluğu ile karara bağlandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 20 Mayıs’ta yaptığı toplantının ardından yeni asgari ücreti devlet ve işçi taraflarının onayı ile net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak duyurmuştu.

Asgari ücret, 22/1975 Asgari Ücretler Yasası’na göre ‘İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere bu Yasanın 3’üncü maddesi kuralları uyarınca saptanan ücret’tir.

Brüt maaş, hiçbir kesinti yapılmadan belirlenen miktarken, net asgari ücret Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve asgari ücretten yüksek bir maaş alan çalışanlar için vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalan miktardır.

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın