Özel Haber

Hatır çeki değil, 'hatır makbuzu'!

Sahtelendiği ileri sürülen raporun bir kopyasının Mahkeme’ye sunulmadan önce Tekin Arhun’un şirketinin avukatı Mustafa Asena’da olduğu tutanaklara geçmiş...

Bafra Turizm Geliştirme Bölgesi Pis Su Arıtma ve Kanalizasyon Kullanım Hatları İnşaatında, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla kontrolörlük yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı EBİ A.Ş.’nin hazırladığı 31 sayfalık çalışma raporunun, 3 ve 4’üncü sayfalarının sahtelendiği ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülmüş bir davada, davalı Tekin Arhun lehine emare olarak sunulması yoluyla tedavüle sürüldüğü iddiasıyla Başsavcılığın açtığı ceza davasının duruşmalarına devam ediliyor. 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu yargılanan sanıklar Bora Turgut Muslu ve Tekin Arhun 23 suç işlemekle itham ediliyor.

Dünkü duruşmada, Başsavcılığın 7’inci tanığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi Mukayyitlik görevlisi Mehmet Ali Bayar, Kascon inşaat şirketinin, sanık 2 Tekin Arhun ortaklığındaki C&T Construction şirketine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı 4354/2008 numaralı davanın tutanaklarını Mahkeme’ye sundu. Tutanaklar "emare 8” olarak kaydedildi.    

Başsavcılığın 8’inci tanığı, geçmişte Kascon inşaat şirketinin açtığı hukuk davasında Kascon’u temsil eden avukat Kemal Mut oldu. Kemal Mut ilk başta C&T Construction şirketinin avukatının Tahir Seroydaş olduğunu ancak Tahir Seroydaş’ın davadan çekilmesi üzerine şirketin avukat Mustafa Asena tarafından temsil edildiğini aktardı.

“Duruşmanın başından itibaren Tekin Arhun ile avukatı Mustafa Asena didişiyordu’; Asena Arhun’a ‘Dur be Tekin’ dedi”

Başsavcılığı davada temsil eden Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in sorgusunda tanık Kemal Mut, söz konusu hukuk davasında sahtelendiği ileri sürülen raporun Mahkeme’ye sunulması sırasında kendilerinden bir şey saklandığından şüphelendiğini, bunu söylediğini, sanık 2 Arhun’un ‘yok öyle bir şey’ dediğini, duruşmanın başından itibaren Tekin Arhun ile avukatı Mustafa Asena’nın ‘didiştiği’ni, Asena’nın sanık Arhun’a, ‘dur be Tekin’ dediğini duyduğunu ifade etti.

Tanık Kemal Mut, hukuk davası duruşmasında ‘bakın bu belgeden bir şey çıkacak’ dediğini, avukat Mustafa Asena’nın cevaben ‘ne çıkacak ki’ diye sorduğunu, duruşma bitince mahkeme Yargıcı Düriye Elkıran’ın talimatıyla sunulan raporun bir kopyasını aldıklarını, raporun kopyasını incelediklerinde birtakım tuhaflıklar ve çelişkiler olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Bu çelişkilerin başında ‘beton[e]rme işi tamamlandı’ ibaresinin yer alması, devam eden betonarme işlerinin bitmiş gibi yazılı olmasının geldiğini, rapordaki resimlerde de çelişkiler olduğunu aktardı.

Raporun kopyasını aldıktan sonra Kascon İnşaat Şirketi Muhasebe Müdürü Tayfun Öztekin’le ya telefonda ya da karşılıklı görüştüklerini, rapordan ilk defa 13 Aralık 2013’deki duruşmada haberlerinin olduğunu kaydeden avukat Kemal Mut, raporun sunulmasından sonra EBİ’yi tekrar Mahkeme’ye getirmek istediklerini ancak bu taleplerinin Mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Müvekkili Kascon İnşaat’ın sahtelenmiş olduğunu düşündükleri belge için Polis’e gitmek istediğini, o dönemde konuyu Mahkeme’de bekletici mesele yapmak istediği için Polis’e gidilmesini uygun görmediğini ancak Kascon İnşaat yetkililerinin Polis’e yine de gittiklerini vurguladı.

Muslu, Tekin Arhun’un kendisine yanında çalışan Zehra Avkıran üzerinden baskı kurduğunu söylemiş

Tanık, sanık 1 Turgut Muslu’yu belge olayından sonra aradığında, Muslu’nun Tekin Arhun’un yanında çalışan Zehra Avkıran üzerinden kendisine baskı kurduğunu, Arhun’un gelip mesai sonunda belgeyi incelediğini ve ne yapacağını bilmediğini söylediğini aktardı.

Hukuk davasında dinlenen diğer tanıklardan sonra Mahkeme’nin kendi lehlerine karar verdiğini belirten tanık avukatın okuduğu Mahkeme kararı, ‘emare 9’ olarak kaydedildi.

Hukuk davası kararında Yargıç Düriye Elkıran sahtelenmiş raporu dikkate almaksızın karar verdi

Kararda, Yargıç Düriye Elkıran’ın sahtelendiği iddia edilen EBİ çalışma raporu hakkında Polis tarafından kovuşturma başlatıldığı için değerlendirme yapmayı gerekli görmediği, avukat tarafından karar metninden Mahkeme’ye okundu.

Tanık, geçmiş hukuk davasında Yargıç Elkıran’ın ‘initial’ı olan, ‘emare 28’ olarak kaydedilen raporun, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ‘emare 3’ olan kaydedilen ve sahtelendiği iddia edilen EBİ çalışma raporu olduğunu teyit etti.

Savcı İldeniz’in sorusu üzerine, sahtelendiği ileri sürülen rapordaki çelişkileri değerlendirmekte uzman olmadığını belirten avukat Mut, gördüğü kadarıyla terslikleri teker teker sıraladı ve bitmemiş, tamamlanmamış işlerin bitmiş olarak yazıldığını raporun sayfa numaralarını ve konu başlıklarını vererek bildirdi.

Savcılığın sorularına cevaben tanık, geçmiş hukuk davası tutanaklarından detaylar aktardı. 

Önceki hukuk davası duruşmasında avukat Mustafa Asena’nın Turgut Muslu’dan özellikle sahtelenmiş raporu klasörden bulmasını istediği zabıtlara geçmiş

Tanık Mut, 13 Aralık 2013 tarihindeki re-examination’da 11-12 adet çalışma raporu olduğunun ortaya çıktığını, sanık 1 Bora Turgut Muslu’nun EBİ çalışma raporuna atfen ‘o gün için o iş bitti denemez’ dediğini, Tekin Arhun’un ortağı olduğu C&T Construction’ın avukatı Mustafa Asena’nın Turgut Muslu’dan özellikle, tarihini vererek sahtelenmiş raporu klasörden bulmasını istediğini zabıtlardan okudu. 

Yine tutanaklardan paragraf numaralarını vererek okuma yapan tanık, avukat Asena’nın hakediş raporunu değil, haziran ayına ait çalışma raporunu istediğini, Muslu’nun önce o raporun olmadığını söylediğini, Asena’nın haziran-temmuz tarihli raporu tekrar istemesi sonucu Turgut Muslu’nun raporu bulduğunu okudu.

Arhun’un o davadaki avukatı Asena’nın sahtelendiği ileri sürülen raporu Maheme’ye emare yapmak istediğini, Turgut Muslu’nun yanında getirdiği raporun orijinal değil, kopya olduğunu söylediğini, Kascon’un emare yapılması itirazına Muslu’nun Kascon’un tanığı olması nedeniyle avukat Asena’nın karşı çıktığını, Yargıç Elkıran’ın raporun renkli kopyasının yapılması emrini vererek, kopyayı emare olarak kabul ettiğini tutanaklardan okumaya devam etti.

Söz konusu duruşmada avukat Mustafa Asena’nın Muslu’ya sahtelendiği ileri sürülen raporun bazı bölümlerini okuttuğu, Muslu’nun da okuduğu yerlerde betonarme işlerinin tamamlandığını teyit ettiği, tanık tarafından tutanaklardan okundu.

Geçmiş hukuk davası tutanaklarından sanık 1 Tekin Arhun raporun kopyasının karşı tarafa verilmemesini söylediği okundu; zabıtlarda avukat Asena 'kopyayı vermeyin' değil, ‘ara vermeyin’ dediğini iddia ediyor

Sahtelenen raporun emare olarak alınmasından sonra bir kopyasını istediklerini tutanaklardan okuyan tanık, zabıtları okumaya devam etti. Tutanaklarda, davalı Tekin Arhun’un kopyayı ‘vermeyin’ dediğini, kendisinin ‘bir şey saklarlar’ ifadesini kullandığını, Asena’nın Arhun için ‘öyle bir şey söylemedi’; ‘ara vermeyelim’ dediğini, avukat Mut’un devamla ‘bir şeyler var’ cümlesini kurduğunu, Asena’nın ‘sen getirdin tanığı’ tepkisi gösterdiğini okudu.

Mahkeme sahtelenen rapordan üç değil iki suret istedi çünkü karşı tarafın avukatı Mustafa Asena’nın elinde sahtelendiği ileri sürülen raporun bir sureti zaten vardı

Tanık, Mahkeme’nin rapordan 2 suret yapılmasını istediğini, karşı tarafa vermek için bir suretin istenmemesinin, avukat Asena’nın elinde zaten raporun bir suretinin bulunduğunun Mahkeme tarafından görülmesinden kaynaklandığını, Mustafa Asena’nın Muslu’ya ‘Soru sormayalım, siz sadece raporu okuyun’ dediğini kaydetti.

EBİ Koordinatörü Fahri Kaya’nın, Turgut Muslu’nun ilk kez 3 Aralık 2013’de tanık olarak Mahkeme’ye gelişinden önce şahadet verdiğini, Kaya’nın önceden Mahkeme’ye çıktığı için tekrar Mahkeme’ye isteseler de çıkartamayacaklarını bildiğini ve bu yöndeki taleplerinin Mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti.

Turgut Muslu raporda başlık sayısındaki farka dikkat çekmiş

Tanık, Turgut Muslu’nun hukuk davasında raporda 13 başlık olduğunu ancak 22 başlık olması gerektiğine dikkati çektiğini, EBİ’den Fahri Kaya’nın tekrar Mahkeme’de şahadet vermesi durumunda 'anlamlı bir şeyler çıkacağını' söylediğini tutanaklardan okudu.

Raporda bitti gösterilen betonarme işler için Arhun’un inşaat şirketi defalarca beton talebinde bulundu

Başsavcılığın talebi üzerine tanık Mut, geçmişte karara bağlanmış hukuk davasında sunulan, C&T Construction’ın ODTÜ EBİ A.Ş. Kontrol Amirliği’nden beton talep formu ile talep ettiği, 12 Temmuz 2006’dan itibaren 23 Aralık 2006’ya kadar 50’nin üzerindeki beton talebini elindeki evraktan tek tek okudu.

Avukat Serhan Çınar itiraz etti; Mahkeme itirazı reddetti

Beton talep formları hakkında bilgi veren tanığın bu belgenin içeriğini sunamayacağını, sadece belgeyi düzenleyenin formlar hakkında bilgi vereceği itirazını yükselten Sanık 2 Arhun’un avukatı Serhan Çınar’a Savcılık itiraz etti. Savcı İldeniz, söz konusu formların daha önceki hukuk davasında emare olarak sunulduğunu, belgenin sürpriz bir enstrüman olmadığını, daha önce savunma ile paylaşıldığını, bu itirazın daha önce yapılmış olması gerektiğini ve gecikmiş bir itiraz olduğunu belirtti. Avukat Serhan Çınar devamla, belgenin adli bir belge olmadığını, bu davada daha önce şahadet veren EBİ Koordinatörü Fahri Kaya’ya bu belge hakkında hiçbir şey sorulmadığını, Kaya’nın tekrar istintak edilemeyeceği iddiasıyla itirazını yineledi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti itirazı reddetti. 

Tekin Arhun önceki hukuk davasındaki şahadetinde Kascon adına 100 bin sterlinlik makbuzu ‘hatır’ için verdiğini beyan etti

Tanık Mut, Savcı’nın sorusu üzerine geçmiş hukuk davasında Tekin Arhun’un şahadetinde vermiş olduğu makbuzlar ve toplam 252 fatura için ‘kağıt parçası’ dediğini, Arhun’un 100 bin sterlinlik makbuzu ‘hatır için verdiği’ni söylediğini belirtti. Hayatında ilk defa hatır için makbuz verildiğini böylece duyduğunu söyleyen tanık Mut, Turgut Muslu’yla 3 Aralık 2013’teki ilk şahadetinden önce görüştüğünü, ilk ve ikinci devam şahadeti arasında Muslu ile görüşmediğini bildirdi.

Sahtelendiği ileri sürülen raporun bir kopyasının Mahkeme’ye sunulmadan önce Tekin Arhun’un şirketinin avukatı Asena’da olduğu tutanaklara geçmiş

Soru üzerine tanık Mut, Arhun’un geçmiş hukuk davasındaki avukatı Mustafa Asena’nın sahtelendiği ileri sürülen raporun bir fotokopisinin kendisinde olduğunu Mahkeme’ye beyan ettiği bölümü tutanaktan okudu.

Kascon İnşaat C&T Construction’ı dava ettiği bir başka davayı da kazandı

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in bir başka sorusu üzerine Kascon ve C&T Construction arasında 2005-2006 arası imzalanmış, Kascon’un satın aldığı toplam 165 bin sterlinlik 3 daire için C&T Construction’ın 100 bin sterlin makbuz verdiği, sözleşmeye uygun 65 bin sterlinlik beton talebi yapılmadığı için, bakiyenin beton ödemesinden % 15 kesintiyle yapılacağı sözleşmeyi feshettiklerini belirtti. Tanık, sözleşmenin feshinden sonra Kascon’un parasını alamadığı için C&T Construction’ı dava ettiği ve o davanın da Kascon lehine sonuçlandığını açıkladı.

Savcılık tanığı Kemal Mut’un sanık 1 Turgut Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı tarafından yapılan istintakına geçildi. Tanık Mut, ilk ifade olarak tahkikat memuru Umut Kulle’ye 12 Haziran 2014’de ifadesini verdiğini, 14 Şubat 2019’da ise yeni tahkikat memuru Ömer Taşbel’e ifade verdiğini, iki ifadesinde de polis memurlarının kendisi ile temasa geçtiğini, 3 Aralık 2013’den önce Turgut Muslu’ya Kascon direktörlerinden İsmail Sergen’le birlikte gidip görüştüklerini aktardı. 

Avukat Süleyman Dolmacı, tanık Mut’un Rauf Denktaş’la daha önce Turgut Muslu’yu ziyaret ettiğini iddia etti; Kemal Mut böyle bir görüşmeyi hatırlamadığını beyan etti

Tanık, 4 Kasım 2013’de Turgut Muslu’nun yanına Rauf Denktaş’la gittiği iddiasına karşılık Rauf Denktaş’la Turgut Muslu’yu ziyarete gittiklerini hatırlamadığını söyledi. Kemal Mut, İsmail Sergen’le yanına gittiklerinde Muslu’dan beton metrajını, toplam kaç metreküp beton kullanıldığını ve ödeme kayıtlarını çıkarmasını istediklerini belirtti. Turgut Muslu ile görüşmeye gittiklerinde Muslu’nun kendilerine beton metrajı ile ilgili taleplerin usulen yazılı geçilmesi gerektiğini söylediğini de hatırlamadığını beyan etti.

Turgut Muslu usulen yazılı talepte bulunulmasını istedi; yazılı talebe karşılık yazılı yanıt geldiği iddia edildi

Avukat Süleyman Dolmacı yazılı talebi gösterdiğinde böyle bir yazı yazmış olabileceklerini kabul eden tanık, 4 Kasım 2013’de Turizm Bakanlığı, Turizm Planlama Dairesi’nden EBİ A.Ş’den alınan bilgilere dayanılarak hazırlanmış, Daire’nin mührünü taşıyan bir yazının kendilerine gönderildiğini iddiasına karşılık, ‘bizim imzamızı attığımız bir alındı belgesi var mı, hatırlamıyorum’ yanıtını verdi.

Turgut Muslu’nun 7 bin metreküp beton döküldüğüne yönelik şahadetinin Kascon lehine olduğunu kabul eden avukat Kemal Mut, Muslu’nun projenin ‘As Built’, yani ‘son hali’nin yer aldığı bir CD’yi Mahkeme’ye sunmak istediğini ancak bu talebe avukat Asena’nın itiraz ettiğini ve projenin projeyi yapan tarafından sunulması gereğinden ötürü Mahkeme’nin CD’nin sunulmasını reddettiğini doğruladı.

Avukat Dolmacı’nın Muslu’nun duruşmaya bir hayli klasörle geldiği iddiasını kabul etmeyen tanık, Turgut Muslu’nun sadece birkaç dosya ile duruşmaya geldiğini kaydetti. Muslu’nun hayatında ilk defa o davayla bir Mahkeme’ye gelip gelmediğini bilmediğini, Muslu’nun şahadetinde EBİ’den Fahri Kaya’nın teyit için duruşmaya tekrar geleceğini söylediğine dair bir şey hatırlamadığını, sadece en sonda EBİ de gelecek dediğini ifade etti.

Avukat Süleyman Dolmacı sanık 1 Muslu’nun sanık 2 Arhun’la birlikte şeffaf olduğunu ileri sürdü

3 Aralık’la 13 Aralık arasında Turgut Muslu’yu arayıp aramadığı sorusuna, böyle bir arama yaptığını hatırlamadığı yanıtını veren tanık avukat Kemal Mut, Dolmacı’nın o arama sırasında sanık 1 Muslu’nun kendisine tesadüfen Tekin Arhun’la bir arada olduğunu, davayı konuştuklarını söylediği, sanıklar Turgut Muslu ve Tekin Arhun’un şeffaf oldukları iddiasına buna Mahkeme’nin karar vereceğini söyleyerek yanıt verdi.

“Hukuk davasında Mahkeme sahtelenmiş rapora göre değerlendirme yapmadı”

Dolmacı daha önce de dile getirdiği bir iddiayı yineledi ve raporun sahtelenmiş olması durumunda kazananın Kascon şirketi olduğunu ileri sürdü. Tanık Mut, hukuk davasında Mahkeme’nin sahtelenmiş rapora göre değerlendirme yapmadığını ve rapora göre karar vermediğini tekrar etti. Sahtelenmiş raporun bir kopyasını istediklerinde sanık 2 Tekin Arhun’un sesini ayarlayamadığını, avukat Asena’ya ‘sakın vermeyin’ dediğini ve yanlış duymadığını kaydetti.

Sanık 2 Arhun’un avukatı Serhan Çınar, tanığın ne Polise ifadesinde ne de Mahkeme’de Tekin Arhun’un ‘sakın vermeyin’ dediğini söylemediğini, ‘vermeyin’ dediğini ileri sürdüğünü, Asena’nın ‘ara vermeyin’ dediği iddiasını tekrar yükseltti.

Tanık, o duruşmada gergin bir ortam olduğunu, o tarihlerde 31-32 yaşında genç bir avukat olarak şok içerisinde olduğunu, ilk kez gördüğü raporu Mahkeme sorun çıkarmayın dediği için emare olarak alınmasını kabul ettiklerini ifade etti.

Duruşmaya 8 Mayıs’ta (bugün) saat 11:00’de devam edilecek.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın