Özel Haber

Sanık Tekin Arhun evrakta sahteleme yapılan dosyayı kendi elleriyle almış

'Evrakta sahteleme' davasında Sanık 2 Tekin Arhun'un sahtelendiği ileri sürülen raporu incelemek maksadıyla Turizm Planlama Dairesi'nden sanık 1 Muslu'nun onayı ile 1 günlüğüne Muslu'nun sekreterinden aldığı ortaya çıktı. Dosya 1 gün sonra 'Tekin Arhun tarafından gönderildiği'ni söyleyen bir kişi tarafından Daire'ye geri getirildi.

Kamuoyunda 'evrakta sahteleme' davası olarak bilinen, Başsavcılığın sanıklar Tekin Arhun ve Bora Turgut Muslu'ya okuduğu, 23 Haziran’da Başsavcılık tarafından dosyalanan 7601/2021 numaralı davanın, savunma avukatlarından birinin Covid-19 olması nedeniyle bugüne ertelenen duruşması yapıldı.

Sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp yargılanmayacaklarına karar verileceği, Lefkoşa Kaza Mahkemesi yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzurundaki ilk sorgu duruşmasında Başsavcılık, Savcı Behrat Mavioğlu tarafından temsil edildi. Bugün yapılan duruşmada sanıkların yanı sıra sanık 1 Bora Turgut Muslu’nun avukatı Süleyman Dolmacı ve sanık 2 Tekin Arhun’un avukatları Kıvanç Rıza, Serhan Çınar, Muhabbet Mevsimler de Mahkeme’de hazır bulundu. 

Başsavcılık, tanık 1 olarak olay yeri ve parmak izi inceleme uzmanı Polis Çavuşu Emre Daşdan’ı çağırdı. Sanık 2 avukatlarından Kıvanç Rıza'nın sorusu üzerine Daşdan, 31 sayfadan oluşan raporun, ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Geliştirme Vakfı’na bağlı kuruluş EBİ’nin (Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş) hazırladığı KKTC Bafra Turizm Geliştirme Bölgesi Pis Su Arıtma ve Kanalizasyon Kullanım Hatları İnşaatı’na yönelik 05.06.2006-07.07.2006 tarihleri arasındaki aylık çalışma raporu olduğunu teyit etti ve ilgili raporun sayfalarında parmak izleri bulduğunu yineledi.

Bu izlerin:

► 1. ve 47. parmak izinin Yılmaz Cefa’nın sağ elinin, orta parmak izine ait olduğunu;
► 5-21-46-48-49-50-51 numaralı parmak izlerinin Yılmaz Cefa’nın sağ el işaret parmağı izi olduğunu;
► 9 numaralı parmak izinin Tekin Arhun’un sol elinin, işaret parmağına ait olduğunu;
► 22 numaralı parmak izinin Tekin Arhun’un sağ elinin, işaret parmağının izi olduğunu;
► 28 numaralı parmak izinin Yılmaz Cefa'nın sol elinin, baş parmağının izi olarak tespit edildiğini bildirdi.

Sanık 2 avukatı Kıvanç Rıza'nın sorusu üzerine tanık 1 Polis Çavuşu Daşdan, 'Tanıtma A' olarak geçen ve sahtelendiği ileri sürülen EBİ Raporu'nun orijinal mi suret mi olduğunu bilmediğini kaydetti.

Savcılık, tanık 2 olarak Polis Genel Müdürlüğü'nde belge inceleme uzmanı olarak çalışan Gülhan Menteş'i çağırdı.

2014'de EBİ Raporu'nun incelenmesi için yazı geldi

Gülhan Menteş, Savcılığın sorusu üzerine 2014'de EBİ A.Ş'ye ait raporun incelenmesi için resmi yazı geldiğini doğruladı. 2014 tarihli, 03221445 numaralı yazı Mahkeme tarafından emare 5 olarak kaydedildi.

Menteş, 'Tanıtma B' olarak kaydedilen EBİ'nin orijinal raporu ile 'Tanıtma A' olarak kaydedilen evrakta sahteleme yapıldığı ileri sürülen ikinci raporu karşılaştırdığını ve iki raporun içerikleri arasında farklar olduğunu tespit ettiğini ve bu farklar üzerine BLG 071-2004 numaralı, 19 Mart 2014 tarihli bir rapor yazdığını Mahkeme'ye ifade etti. İlgili rapor Mahkeme tarafından emare 6 olarak kaydedildi.

3. ve 4. sayfalarda baskı farklılıkları tespit edildi ve 2 sayfada başka yazıcılar kullanıldı

Savcı Mavioğlu'nun sorusu üzerine tanık 2 Gülhan Menteş evrakta sahtelemenin yapıldığı ileri sürülen EBİ Raporu'nda 3. ve 4. sayfalarında baskı farklılıkları olduğunu, ilgili 2 sayfada başka yazıcılar kullanıldığını tespit ettiğini belirtti.

2 rapor arasındaki farklar tek tek Mahkeme'ye beyan edildi

PGM (Polis Genel Müdürlüğü) belge inceleme uzmanı Gülhan Menteş raporlar arasındaki farklılıkları şu şekilde açıkladı:

Tanıtma A'da 'Pompa Binası E kısmı inşaatı devam ediyor' cümlesi varken, Tanıtma B'de 'Pompa Binası 2. kısım inşaatı devam ediyor' yazdığını;

Tanıtma A'da 'betonarme işi tamamlandı' ifadesi yer alırken, orijinal rapor Tanıtma B'de bu ifadelerin yer almadığını;

Tanıtma A'da '2.000 Metreküplük Su Deposu Çalışmaları' başlığı altında yer alan kısımda 'depo kısmı tespit çalışmalarına başlanacak' yazarken orijinal Tanıtma B'de 'depo kısmı üst döşeme betonu dökülecek' yazdığını;

Tanıtma A'da 'Çökertme Havuzları Çalışmaları' başlığı altında 'betonarme işleri tamamlandı' yazarken, orijinal Tanıtma B'de aynı kısmın mevcut olmadığını;

Tanıtma A'da 7. kısımda 'çökertme havuzunda dağıtma betonarme işleri tamamlandı' ibaresi yazılı iken Tanıtma B'de bu yazının mevcut olmadığını;

Tanıtma A'da 'Köpük Toplama ve Terfi Haznesi Çalışmaları' başlığı altında 'betonarme çalışmalarının tamamlandığı' yazılmışken, Tanıtma B'de aynı kısmın mevcut olmadığını;

Tanıtma A'da 'Çamur Geri Devir Haznesi Çalışmaları' kısmında 'işlerin tamamlandığı' yazılı iken Tanıtma B'de böyle bir ifadenin mevcut olmadığını;

Tanıtma A'da 'Izgara ve Kum Tutucu Havuzu Çalışmaları' başlığı altında 'betonarme işleri tamamlandı' yazarken, Tanıtma B'de bu ifadelerin mevcut olmadığını;

Tanıtma A'da 'Yoğunlaştırma Havuzu Çalışmaları' başlığı altında 'betonarme işleri tamamlandı' yazarken, Tanıtma B'de bu ibarelerin mevcut olmadığını;

Tanıtma A'da 'Atık Su Toplama ve Terfi Hatları' başlıklı bölümde 'sanat yapıları çalışması tamamlandı' ifadeleri geçerken, Tanıtma B'de 'sanat yapıları' ifadesinin yer almadığını ve 'beton ve kalıp çalışmaları devam ediyor' ifadesinin yazılı olduğunu beyan etti.

Sanık 2 Tekin Arhun'un avukatı Kıvanç Rıza tanık 2 Menteş'e evrakta sahteleme yapıldığı ileri sürülen Tanıtma A belgesinin kim tarafından kendisine getirildiği sorusuna cevaben, belgenin tahkikat memuru tarafından getirildiğini, iki belgenin de aynı memur tarafında getirildiğini ancak elinde tutanak olmadığı için kimin getirdiğine net bir cevap veremeyeceğini çünkü ilgili tutanağın yanında olmadığı yanıtını verdi.

İki farklı yazıcı kime ait bilinmiyor

Avukat Kıvanç Rıza'nın bir başka sorusu üzerine tanık 2 Menteş, 2 farklı yazıcı kullanıldığını ancak bu yazıcıların kime ait olduğunu bilmediğini fakat iki farklı baskı tekniğine sahip iki farklı yazıcı kullanıldığını tespit ettiğini aktardı.

Savcılık tanık 3 olarak, Turizm Planlama Dairesi'nden artık emekli olmuş olan, sanık 1 Bora Turgut Muslu'nun eski sekreteri Goncagül Okay Özsoy'u çağırdı. 

Sanık 1 ve Sanık 2 Arhun 5 Aralık 2013'de 10 dakika görüştü

Tanık 3 Özsoy, sanık 1 Muslu'nun sekreteri olarak, sanık 2 Tekin Arhun'un talebi üzerine 5 Aralık 2013, saat 11:00'de Turizm Planlama Dairesi'nde sanık 1 ve sanık 2 arasında bir görüşme gerçekleştiğini, sanık 2 Arhun'un sanık 1 Muslu'nun odasına geldiğini, ikilinin 10 dakika görüştüğünü söyledi. 

Sanık 2 Tekin Arhun dosyayı dairede yarım saat inceledikten sonra 1 günlüğüne dosyayı aldı

Tanık 3 Goncagül Okay Özsoy, görüşme sonunda sanık 1 Muslu'nun kendisine bir dosya vererek, sanık 2 Tekin Arhun'un kendisinin yanında bu dosyayı inceleyebileceğini söylediğini beyan etti. Dosyanın 'Bafra Atık Su Arıtma Tesisi-EBİ AŞ' ile ilgili olduğunu, sanık 2 Arhun tarafından kendi yanında yarım saat incelendiğini kaydeden tanık 3, sanık 2  Arhun'un kendisine 'bu dosyayı daha detaylı inceleyeceği'ni söylediğini, dosyayı sanık 1 Muslu'ya sorarak ve kendisinden izin alarak sanık 2 Tekin Arhun'a teslim ettiğini ifade etti.

Tanık 3 'Turgut Bey'in iznini alarak, 1 gün sonra getirmek üzere kendisine verdik' dedi. Savcılık 'Dosyayı sanık 2 alıp gitti mi?' diye sordu. Tanık 3, 'evet' yanıtı verdi.

Dosya 1 gün sonra 'Tekin Arhun tarafından gönderildiği'ni söyleyen bir kişi tarafından Daire'ye geri getirildi

Savcılığın sorusu üzerine tanık 3 Özsoy, dosyanın 1 gün sonra 'Tekin Arhun tarafından gönderildiği'ni söyleyen tanımadığı bir kişi tarafından geri getirildiğini belirtti.

Sekreterin ajandasında görüşme gününün ve saatinin yazılı olduğu sayfanın Polis tarafından fotokopisi alındı

Savcılığın sorusu üzerine sanık 1 ve sanık 2'nin görüşme günü ve saatini ajandasına kaydettiğini belirten Özsoy, ajandanın Polis tarafından alınarak ilgili sayfanın fotokopisinin çekildiği bilgisini verdi.

Sanık 2 avukatı itiraz etti, Mahkeme itirazı reddetti

Üzerinde 'aslı gibidir' yazan, ajandanın ilgili sayfasının fotokopisi Savcılık tarafından Mahkeme'ye emare olarak sunuldu. Sanık 2 Tekin Arhun'un avukatı Kıvanç Rıza fotokopi belgenin emare olarak kabul edilemeyeceğini, aslının emare olabileceğini söyleyerek, belgenin emare olarak sunulmasına itiraz etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, bir belgenin mevcut olmadığı durumlarda tıpkısının aynısı fotokopisinin sunulmasının mümkün olduğunu, bu yönde Mahkeme kararları olduğunu vurguladı ve savunmanın itirazını reddetti. 'Aslı gibidir' ibareli fotokopi emare olarak kaydedildi.

Sanık 1 avukatı Süleyman Dolmacı tanık 3'e dosyanın kimin odasında olduğunu sordu. Tanık 3 Özsoy, bahse konu dosyanın sanık 1 Muslu'nun odasına olduğunu, dosyayı kendisine müdürü Sanık 1'in verdiğini, dosyayı kendisine teslim ederken sanık 2 Tekin Arhun'un kendisinin yanında dosyayı inceleyeceğini söylediğini kaydetti.

Sanık 2 Arhun'un incelemeyi sekreterliğin odasında, kendisinin yanında yaptığını belirten Özsoy, sanık 2'nin avukatı Kıvanç Rıza'nın sorusuna cevaben Polis'in ajandanın ilgili sayfasının fotokopisini Daire'deki odasında mı çektiğini hatırlamadığını, dairedeki odasında fotokopi makinesi olduğunu, Polis'in fotokopiyi nerede çektiğini anımsayamadığını belirtti ve '7 sene önce olmuş. Polis almıştır. Polis alıp kopyasını çekmiştir' yanıtını verdi. 

Bir başka soru üzerine tanık 3, dosyayı 1 gün sonra getirenin 'Tekin Arhun Bey'in yolladığı'nı söylediğini yineledi. Soru üzerine, kişinin kim olduğunu sormadığını ve merak da etmediğini sözlerine ekledi.

Davaya 29 Aralık'da devam edilecek

Savcılık bugünlük Mahkeme'ye çağırdığı tanıklarını bittiğini, 2 tanıkları daha olduğunu beyan etti. Yargıç Hazal Hacımulla 29 Aralık tarihinde, 2 tanığın da hazır olmasına ve duruşmaya 29 Aralık, saat 10:15'de devam edilmesine emir verdi. 

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın