Özel Haber

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan'a neden soruşturma açılmıyor?

Yasal olarak 1 konut onayı verilebilecek yerde tam 16 konuta onay verdi!

Tarımsal arazilerin, alçak orman arazilerinin ve hali arazilerin yasa dışılık ve usulsüzlükle zengin partizanlara dağıtılmasında hiçbir hükümetin başaramadığını mevcut koalisyon hükümeti başardı.

Mesaisini yasaların uygulanması yerine yasa dışı kazanç sağlamak için yasaların nasıl delineceğine harcayan yoz bürokratlar ve yoz bakanlar arasında devletin malları parası ve ilişkileri güçlü olanlara satılıyor.

Yasa dışı uygulamaları kabul etmeyen devlet personeli görevden alınıyor; başka birimlere sürülüyor. Devletin, cebine çalışan ve KKTC oligarşisinin çıkarlarına hizmet eden yoz personeli ise ihya oluyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yasa dışı sanal betin yayılmasıyla artması ve kayıt dışı paranın aklanmak üzere bazı inşaat yatırımlarına yönelmesi, KKTC'de konut satış fiyatlarını şişiriyor. 

İktidarların her zaman sallantıda olduğu KKTC’de yoz bakanlar iktidarları döneminde hızla devletten çalarak kısa zamanda büyük haksız kazanç sağlamayı temel çalışma alanları olarak görüyor.

Küresel ısınmaya rağmen yeşil alanlar yok ediliyor, ağaçlara kıyılıyor.

Yolsuzluk soruşturmalarının caydırıcı sonuçlar yaratmaması kötü yönetimin olağan kabul edilmesini özendiriyor. Tarımsal ve hali arazilerin bir dizi inşaat şirketine mevcut prosedürler tamamlamaksızın, usulsüzce ve hızla satılması tüm bu süreçlerin sonucunda gerçekleşiyor.

Şehir Planlama Dairesi, kurumun uzun yıllardır müdürlüğünü yapan Türkmen Yiğitcan’ın kontrolünde pek çok usulsüzlüğün yapıldığı dairelerin başında geliyor.

Yasal olarak 1 konut onayı verilebilecek yerde tam 16 konuta onay verdi

Elimizdeki belgeli örneklerden birinde, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’ın Girne, Bahçeli’de Girne II. Bölge Emirnamesi’ne aykırı olarak tarımsal gelişme bölgesindeki alanda kendi onayı ile yasal izin 1 konutken 16 konuta izin verdiği görülüyor. 

Dere yatağının içindeki, İmar Yasası’na aykırı bu 16 konut izni, normalde en az 2 ay süren bürokratik işlemler hızlandırılarak, 14 günde onaylandı.

 02/09/2022'de yapılan başvuru 14 gün sonra 16/09/2022'de resmen Türkmen Yiğitcan tarafından onaylandı.

Emirnameye göre 4 resmi dairenin onayı şart koşulurken 2 resmi daire onayı yeterli kabul edildi

Aynı örnekte Girne II. Bölge Emirnamesi'nin 9. Maddesi, 3. fıkrası gereği, Tarım Dairesi’nin, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin, Eski Eserler Dairesi’nin ve Çevre Koruma Dairesi’nin birlikte olumlu görüşü alınması gerekirken Emirnameye aykırı olarak sadece Tarım ve Jeoloji ve Maden Dairesi’nin olumlu görüşü alınarak Emirname açıkça delindi.

Bir devlet memuru olarak müdür Türkmen Yiğitcan yanlışlıkla mı 1 konut yerine 16 konut için onay verdi?

Tarımsal araziler ucuza satılırken Planlama Onayı alan tarım arazilerinin fiyatları ise şu anda en az 3 katına çıkıyor.

Projesine yer arayan zengin inşaatçılar gözlerine kestirdikleri arazinin imar planlarına aykırı olarak birden fazla konut için yasa dışı olarak hızla onay alması için arada kimlere hukuk dışı kazanç sağlıyor?

Onayla birlikte araziyi alan 1 yerine 16 konut yapabilecekse ve buna yasa dışı olarak izin veriliyorsa neyin karşılığında usulsüzlük yapılıyor?

Yasaların delinmesi ve çiğnenmesi karşılığında kim ne alıyor?

Bir devlet memuru yanlışlıkla mı 1 konut yerine 16 konut için onay veriyor? 

Girne'de Patio Cafe, Alagadi ÖÇKB'deki inşaatlar ve İskele'de Uçanok İnşaat'ın apartmanlarında usulsüzlükle ya onay verildi ya da onay yenilendi

Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde usulsüzce planlama onayı yenilendiği tespit edilen devam eden inşaatların yanı sıra yapımına hazırlanan bir inşaat bulunuyor.

Yaptırım bildirimi gönderse yasal işlet başlatmıyor, bazen ne yaptırım bildirimi gönderiyor ne yasal işlem başlatıyor. Neden?

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan izinsiz, ruhsatsız çıkılan katlar olduğu durumlarda Aşağı Girne, kordondaki Patio Café örneğinde olduğu gibi, 2021 başında gönderdiği yaptırım bildirimiyle 1 ay içinde işletme tarafından yıkılması gereken yapı için yaklaşık 2 sene geçmesine karşın neden yasal işlem başlatmadı?

Yiğitcan yaptırım bildirimi gönderse yasal işlet başlatmıyor, bazen ne yaptırım bildirimi gönderiyor ne yasal işlem başlatıyor. Neden?

Türkmen Yiğitcan İskele'de Uçanok İnşaat'ın 4 apartmanına haklarını kaybetmişken nasıl ve niçin planlama onayını yineledi?

Alagadi'de Ekoloijik Etki Değerlendirme kararları olumsuz olan inşaatların nasıl planlama onayları yenilendi?

Türkmen Yiğitcan Chamada Otel'e neden halen yaptırım bildirimi göndermedi?

Yiğitcan, Chamada Prestige Hotel Casino Spa’nın ek binasında planlama onayı alınmaksızın, 3 ve hatta 4.’üncü katlar ruhsatsız çıkıldığı halde neden otele yaptırım bildirimi göndermiyor?

3 büyük varlıklı ve yerel şirketin yasalara aykırı yaptığı inşaatların belgesine ulaşmaya çalışıyoruz

Biri Alsancak Yayla'da şirket merkezi, diğeri Lapta'da bir restoran, bir diğeri de Girne'de bir mağaza olmak üzere üç büyük yerel şirketin usulsüz, onaysız veya ruhsatsız çıktığı inşaatların belgelerine ulaştıkça yayımlayacağız.

Haberimizdeki örneklerin sayısı yüzlere ulaşabilir. Daire’nin bağlı bulunduğu Turizm ve Çevre Bakanlığı neden kurumda soruşturma başlatmıyor?

Bunca kötü yönetimin sergilendiği bir dairede, Türkmen Yiğitcan hakkında yıllardır pek çok şikâyet yapılmasına ve hatta hakkında dava açılmasına rağmen neden hâlâ soruşturma açılmıyor?

Başbakanlık kafasını neden kuma gömüyor?

Bir dahaki seçime kadar yoz siyasetçiler tarafından memleketin talan edilmesi mi seyredilecek?

Eğer yasalar keyfi olarak delinebiliyorsa yurttaş neden kaçak kat çıkamıyor? Yasa dışı betle trilyoner olanlar Chamada'da ruhsatsız ve kaçak kat çıkacaksa ve yasaları uygulamayanlar cezalandırılmayacaksa diğerleri hangi gerekçe ile cezalandırılacak?

Eğer işler tamamen kötü yönetimin yoz hesaplarına göre yürüyecekse ve 'mafya devleti' olma yolunda ilerlemeye devam edilecekse Anayasa’ya, yasalara, kolluk kuvvetlerine ne gerek var? Herkes alsın eline silahı, kim kimi gasp edebilirse çalsın çırpsın… 

Her şey bu yozlukta devam edecekse yasaları delen siyasetçilere ne gerek var peki? Bakanlıklar ve yerel yönetimler devleti soyabildiği kadar soyacak soyguncularla doluysa bu oyunu sürdürmeye neden ihtiyaç olsun? 

Öyle değilse, yoz devlet görevlilerini her kim olursa olsun bir an önce görevden alın.

Halkımız, haksız kazanç havuzunu boşaltmak bir yana doldurdukça dolduran başbakanların, bakanların ve belediye başkanlarının istifa etmesini sağlamak için tepki göstermeyecekse bir dahaki seçime kadar yoz siyasetçiler tarafından memleketin talan edilmesini mi oturup bekleyeceğiz?

Zaten bu tepkiler yeterince gösterilmediği için bugünlere gelmedik mi?

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın