Özel Haber

Tüfekçi Ltd. ve Yakın Doğu Yatırım Ltd. hakkında soruşturma açıldı

Eşini kaybeden bir çocuklu Türkan Zeden’in dramı...

Geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aleyhinde soruşturma açılan, inşaat şirketi Tüfekçi Ltd.’nin sahibi ve direktörü Hüseyin Tüfekçi’nin ve yıllar önce borçlandığı Yakın Doğu Yatırım Ltd.’nin eşine az rastlanır bir olayla, büyük bir eşitsizlik ve adaletsizliğe imza attıkları ortaya çıktı. 

Eşi Münür Zeden’i beklenmedik bir kalp krizi sonucu 2016 yılında kaybeden Türkan Zeden, biricik kızı ile yaşadığı dairenin kendilerine ait olmadığını öğrendiğinde yıllar sürecek bir mücadeleye gireceğini hiç tahmin etmemişti.

Mağusa, Mutluyaka’da, terekenin de onayı ile Tüfekçi Ltd. ile ölen büyüklerin Mutluyaka’daki 5 parsellik arazisinde 114 arsa açılması için bir anlaşma yapılmış ve Tüfekçi’nin yapacağı işe karşılık 114 arsadan 98’ini alması ve kalan 16 arsada varislere 6 villa yapmasını taahhüt ettiği bir sözleşme imzalanmıştı.

06/10/2011 ve 09/10/2011 tarihli sözleşme ve ek sözleşmeye göre, Tüfekçi Ltd. yapacağı işe mahsuben alacağı 98 arsa karşılığında her biri 180 metrekarelik 6 adet villa yapmayı ve ayrıca tereke hissedarları arasında bölünecek şekilde, 15 adet aylık çeklerle 120 bin sterlin ödemeyi kabul etmişti. 

Tereke’nin ihalesiyle işi alan Tüfekçi Ltd., villaların 3’ünü parselasyon ve inşaat izinlerinin alınmasından itibaren en geç bir sene içinde, diğer 3’ünü ise izinlerin alınmasına müteakip en geç 2 sene içinde aile üyelerine teslim edecekti. 

2012 yılında Tüfekçi Ltd. 6 villadan 5’ini bitirmiş, kalan bir villayı tamamlayamadığı iddiasıyla yaşarken Münür Zeden’le ayrı bir anlaşma yapmıştı. Ne var ki bu ‘anlaşma’da Zeden’in imzası bile yoktu! 

Hüseyin Tüfekçi’den yeni bir şaibeli iş daha…

Tüfekçi, Münür Zeden’e yapılacak villadan ve aynı bölgedeki rahmetli annesine ait 2 arsadan vazgeçmesi karşılığında, villanın yerine Girne, Ağırdağ bölgesinde, mal sahibinin Ali Yırtıcı olduğu bir daireyi vermeyi kabul etmişti.

Ancak eşinin 2016’da ölümünün ardından tapuda araştırma yapan Türkan Zeden, kızıyla birlikte içinde yaşadıkları dairenin eşine devrinin yapılmadığını öğrendi. Tüfekçi Ltd’den tapunun çıkarılmasını talep etti.

Tüfekçi, Yırtıcı İnşaat’ın yaptığı Ağırdağ’daki siteye koçan çıkarılmasında ve ‘final approval’ında sorun olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, terekesi devam eden mülkler üzerinde eşinden ötürü hak sahibi olan Türkan Zeden, kendisinin ve küçük kızının menfaatlerini korumak için Mağusa, Mutluyaka’daki sonradan yapımı bitirilen ve Tüfekçi’nin kontrolündeki villanın ve 2 arsanın kendilerine devrini istedi.

Fakat Mutluyaka’daki hisseli arsalarından birinin usulsüzlükle Yakın Doğu Yatırım Ltd’ye (Near East Investment Ltd.) ipotek edildiği ve ardından Yakın Doğu Yatırım Ltd’ye devredildiği ortaya çıktı. 8 dönüm 3 evlek üzerindeki arazi Türkan Zeden’in eşinin onayı alınmaksızın başkasına satılmıştı. Bunca mülke rağmen Türkan Zeden’le kızı evsiz kalmıştı!

Türkan Zeden’in merhum kayınvalidesi ve kayınpederinin ölümü sonucunda uzun yıllardır devam eden, kendisinin ve kızının merhum eş üzerinden varis kabul edildiği terekedeki çıkmaz, ailenin diğer üyelerinin tereke memuruna, Türkan Zeden’e ve küçük kızına 2023’de dava açmasıyla tam bir keşmekeş haline geldi.

Ailenin diğer üyeleri, vefat eden kardeşleri Münür Zeden’in villa yerine Ağırdağ’da bir ev ve üzerine 4 bin Sterlin aldığı iddiasıyla Mutluyaka’daki arsalardan Türkan Zeden ve kızının çok daha az pay sahibi olacağı bir paylaşımın, uygun ve adil bir bölüşüm olduğunu iddia etti. Ancak Türkan Zeden ve kızının gerçekte Ağırdağ’da yaşadıkları dairenin tapusu bile yoktu. Tüfekçi 4 bin sterlini de ödememişti.

Hisseli arazilerden birinin ¾’ü yasalara aykırı olarak Yakın Doğu Yatırım’a devredilmedi mi? Tapu ve Kadastro Dairesi buna nasıl onay verdi?

Üstelik Yakın Doğu Yatırım, Tüfekçi Ltd.’nin kendisine olan borçlalarına mahsuben varislerin onayını almaksızın 98 arsanın yanı sıra, kalan 16 arsadaki 879’uncu parselin usulsüzlükle ¾’ünü üzerine geçirmiş görünmektedir. Yeni kayıt sistemine göre 879 numaralı taşınmaz mal koçanı, üzerine SSK 528/2013 sayılı engelle, 2017 yılında M.Ş numarası 5150 olan Tüfekçi Limited tarafından M.Ş numarası 5542 olan Yakın Doğu Yatırım Ltd’ye (Near East Investment Ltd.) ‘satılmıştır.’ 

Bir arazinin ¾’nün üzerindeki engelden dolayı, terekenin ve hissedarların tümünün onayı olmaksızın devri, devreden Tüfekçi Ltd. ve devralan Yakın Doğu Yatırım tarafından açık bir usulsüzlük değil midir? Tapu ve Kadastro Dairesi ve o zamanki müdürü Pembe Arıbey’in bu devire nasıl izin verdiği henüz bilinmemektedir.

Merhum bir anne ve babanın terekesinde 6 kardeşten biri vefat edince ölenin eşi ve kızının haklarının gasbedilmesi sürecine bu nedenle, Tüfekçi Ltd.’nin dışında Yakın Doğu Investment’ın da karıştığı ileri sürülmektedir. 

Başsavcılığın emriyle Polis’te Tüfekçi Ltd. ve Yakın Doğu Yatırım Ltd. adına başlatılan soruşturma hangi aşamada?

Nitekim konu iki şirket hakkında Başsavcılığa bir şikâyet yapılmış ve bu şikâyet neticesinde Başsavcılığın, SAV.0.00-PGM/4-23/1641 sayılı, 8 Ağustos 2023 tarihli emriyle Polis’te bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın halen devam ettiği doğru mudur?

Kadın ve kız çocuğu evsiz bırakılırken Tüfekçi borçlarından kurtulmadı mı? Arsaları devralan Yakın Doğu Yatırım Ltd. ciddi kâr elde etmedi mi?

Olay bir tereke ve aile anlaşmazlığının çok ötesinde, Tüfekçi Ltd.’nin ve Yakın Doğu Yatırım Ltd.’nin tamamıyla hukuksuz olduğu öne sürülen hareketlerle, mağdur bir anne ve kızının mülklerini ele geçirilmesi olarak tanımlanabilir mi? Sonuçta Tüfekçi Ltd. Yakın Doğu’ya olan borçlarını kapatmış, Yakın Doğu da aynı arsalar üzerinde yaptığı gelişme sayesinde üçüncü kişilere satış yapmak suretiyle kâr elde etmemiş midir?

Tek başına kalan bir kadın ve küçük kızı, Yakın Doğu Yatırım Ltd’ye 2021 yılında gönderdikleri ihbarnameye rağmen maddi ve manevi yorucu ve yıpratıcı bir sürece terk edilerek, evsiz bırakılmaya çalışılmamış mıdır? 

Söz konusu davayı yurttaş gazeteci Serdinç Maypa ile birlikte takip etmeye başlayan Mikro-Makro, soruşturma ve davanın seyrini okurlarımızla paylaşmaya devam edecek. 

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya iletisim@mikro-makro.net’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın