Özel Haber

Vasvi Arkın davası: ‘Sakıncalı’ Polis B.Y’nin Soyalan-Ediz Aytan-Kızılokgil'in özel ekibine tayin edildiği ileri sürüldü

Polis'in Lojistik Birimi envanterine kaydedilmemiş, polislerin satın aldığı USB’ler mi var?

Siyasi Polis Müdürü olarak görev yapmaktayken ‘görevi ihmal' ve 'görevi kötüye kullanma’ suçlarını işlediği ileri sürülen ve görevi askıya alınan Vasvi Arkın aleyhine açılan 2526/2022 numaralı davanın oturumlarına bugün devam edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada, Başsavcılığı Savcı Behrat Mavioğlu, polis memuru Vasvi Arkın’ı avukat Mustafa Şener temsil ediyor.

Başsavcılığın tanık listesinde bulunan başmüfettiş M.Z verdiği şahadette, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Siyasi Şube Amiri olarak çalıştığı dönemde ilk yıl, o zamanki Siyasi Polis müdürü Ahmet Derinkaya ile; ikinci yıl ise sonraki Siyasi Polis müdürü sanık Vasvi Arkın’a bağlı olarak çalıştığını söyledi.

Savcı Mavioğlu’nun sorusu üzerine tanık, 18 Temmuz 2016’da Polis Genel Müdürlüğü'nden (PGM) Güzelyurt Siyasi Polis Müdürlüğü’ne gönderilen bir yazıyla, FETÖ soruşturması kapsamında ‘Nurculuk’ hakkında araştırma yapılmasının istendiğini ve bu araştırmanın yapılması için Güzelyurt Siyasi Polis Müdürlüğü’nde görevli M.S.U’ya 19 Temmuz 2016’da PGM’den gelen yazıyı tebliğ ederek, M.S.U'ya 28.07.2016’ya kadar araştırmanın yapılması için süre verdiğini bildirdi.

Tanık M.Z, M.S.U’dan gerekli izahatı istediğini ve polis memurunun kendisine Güzelyurt’ta bu yönde faaliyet olmadığını söylediğini, bir başka polis memuru B.Y’nin ise Güzelyurt Siyasi Polis Amirliği’nde okullardan sorumlu olduğunu, B.Y’nin elinde az bilgi olduğu için bir süre araştırma yapmak istediğini belirttiğini ve eldekilerle ön bilgi olarak 28.07.2016’da PGM Siyasi Polis Müdürlüğü’ne istenen cevabi yazıyı gönderdiğini ifade etti.

Tanık çapraz sorguda, 02/2-14-16-375 sayılı, 18 Temmuz 2016 tarihli yazının sanık tarafından Güzelyurt Siyasi Polis Müdürlüğü’ne gönderildiğini, Güzelyurt Siyasi Şube’den de 02/2-14-16-93 sayılı cevabi yazının 28.07.2016’da PGM’ye teslim edildiğini doğruladı. 

Tanık ayrıca Güzelyurt’tan 02/2-14-16-102 sayılı, 8 Eylül 2016 tarihli ikinci yazının da Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderildiğini teyit etti.

Savunma avukatı Mustafa Şener, Güzelyurt’ta huzursuzluk yaratan iki polis, M.S.U ve sonrasında B.Y'nin terfi alarak PGM’ye tayin edildiğini ileri sürdü

Savunma avukatı Mustafa Şener’in istintakı sırasında Tanık M.Z, Güzelyurt Siyasi Polis Amiri olarak görev yaptığı dönemde şube içinde huzursuzluk olduğunu, bu huzursuzluğu özellikle iki polis memurunun çıkardığını ve bu iki polis hakkında sanık Vasvi Arkın’la yüz yüze görüştüğünü, Arkın’ın gereğinin yapılacağını söylediğini aktardı. 

Tanık devamında, ancak gereğinin yapılmadığını, kendisinin Güzelyurt Merkez Karakolu’na gönderildiğini, huzursuzluk yaratan iki polisin de PGM’ye tayin edildiğini kaydetti. 

PGM’ye tayini çıkan polislerin M.S.U ve B.Y olduğunu belirten tanık M.Z, söz konusu iki polisin kavgalı olduğunu ve bunu da sanık Vasvi Arkın’a önceden aktardığını belirtti.

Savunma, tanık M.Z’ye Polis Denetleme Kurulu’nda çalıştığını, yasa gereği tüm polislerin icraatlarını bilmesi gerektiğini, siyasi şubenin de her sene ekim ayında denetlendiğini söyledikten ve tanık M.Z de söylenenleri kabul ettikten sonra, avukat Şener Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde 19 Temmuz 2016’da işleme alınan Vasvi Arkın’ın yazısına ilişkin bilginin de bulunduğu dosya fihristinde, 14’üncü sırada yer alan bilginin tipeksle parafe edilmeksizin düzeltme yapılmasını sorguladı.

Tanık M.Z ‘Ben fihristleri incelemem. Ben amirdim. Kaç sene geçti üzerinden, sicil işi yapan arkadaşlar var. Ben nereden bileyim’ dedi.

Polis'in Lojistik Birimi’nde envantere kaydedilmemiş, polislerin satın aldığı USB’ler mi var?

Savunma avukatı Mustafa Şener, tanık M.Z’nin imzasının da bulunduğu cevabi yazıda kendisi dışında proje subayının da imzasının bulunduğunu, yazının sicile de kaydedildiğini bildirdi. Tanık, yazıda söz konusu imzaların olduğunu teyit etti.

Güzelyurt’tan PGM’ye 28 Temmuz 2016’da gönderilen yazıda, 16 GB’lık Kingston marka bir USB’den bahsedildiğini belirten avukat Şener’in sözü edilen USB’nin envantere kayıtlı olup olmadığını sorgulaması üzerine, tanığın USB’nin Polis envanterinde kaydı olup olmadığını bilmediğini, o tarihlerde bir tek USB’leri olduğunu ve bu USB’nin her gün gidip geldiğini söylemesi ilgi çekti.

Tanık, gönderilen bilgilerin ayrıca USB’ye de kaydedildiğini, bu USB’lerin şahsi USB’ler de olabileceğini söylemesi karşısında savunma avukatı, Polis envanterine kaydedilmemiş bir USB’nin Polis’in malı sayılıp sayılmayacağını sorguladı.

Polis tanık M.Z.: 'Genellikle USB’leri kendimiz de satın alırız'

Tanık M.Z. Polis’teki tüm bilgilerin sisteme kayıtlı olduğunu, kalemlerin, dosyaların da envantere kaydedildiğini, USB’nin kayıtlı olup olmadığını Lojistik Şube’den soruşturmak gerektiğini dile getirdi.

Tanığın, ‘Genellikle USB’leri kendimiz de satın alırız’ demesi ise dikkat çekti.

Savunma makamı, Polis’in siyasi bir şubesinden gelen tüm bilgilerin merkez tarafından doğrulandıktan sonra PGM Siyasi Şube Müdürü’nün önüne geldiğini, merkeze Güzelyurt’tan 28 Temmuz 2016’da gönderilen yazının PGM’de polis F.Ö ve H.D tarafından doğrulandığını, 29 Temmuz 2016’da dönemin Polis genel müdürü Süleyman Manavoğlu’na bir sunumla bilgi verildiğini ve ardından 4 Ağustos 2016’da 48 polis, 28 gerçek kişi ve 17 tüzel kişiye yönelik raporun TC ve KKTC makamlarına gönderildiğini tarihleriyle ve makam isimleriyle sıralayarak söyledi. Tanık ‘ben bilmem’ yanıtını verdi.

Tanık M.Z, şubeden bir yazı yazıldıysa o yazının bir suretinin yazıyı yazan tarafta, yazının aslının da gönderilen tarafta olması gerektiğini, eğer yoksa bunun araştırılması gerektiğini kaydetti

Savunmanın daha önceki celsedeki Savcılık tanığının ‘bir yazının kaydı şubede yoksa, Müdürlük’te de yoksa, yoktur’ dediğini hatırlatması üzerine, tanık M.Z, şubeden bir yazı yazıldıysa o yazının bir suretinin yazıyı yazan tarafta, yazının aslının da gönderilen tarafta olması gerektiğini, eğer yoksa bunun araştırılması gerektiğini kaydetti.

23 Şubat 2017 tarihli raporun aslının PGM’de olmadığı, yazının alındığına ilişkin evrak senedinin sonradan üretildiği iddiası yinelendi

Güzelyurt Siyasi Polis Müdürlüğü’nden PGM Siyasi Polis Müdürlüğü’ne gönderilen 23 Şubat 2017 tarihli raporun alındığına dair Y.K imzalı evrak senedinin ekinde yazı olmadığını, 23 Şubat 2017 tarihli raporun PGM’de olmadığını iddia eden savunma avukatı, rapora ilişkin evrak senedinin de sonradan üretildiği iddiasını yineledi.

Sivil İşler’in ‘sakıncalı’ yazısı yazdığı polis B.Y’nin sonrasında Ahmet Soyalan, Ediz Aytan ve savcı Ergül Kızılokgil’in kurduğu özel soruşturma ekibine tayin edildiği ileri sürüldü

Avukat Mustafa Şener, Güzelyurt Şube’de huzursuzluk yaratan 2 polisten birinin, B.Y olduğunu tekrar hatırlatarak, B.Y’nin tayininin Güzelyurt’tan 2017 Eylül ayında PGM’ye, oradan sonrasında Polis Özel Soruşturma Birimi’ne yapıldığını, Polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan, Ediz Aytan ve eski Savcı Ergül Kızılokgil’in kurduğu Polis özel soruşturma ekibine B.Y’nin tayin edildiğini iddia etti.

B.Y hakkında Sivil İşler’den ‘sakıncalı’ olduğuna dair yazı yazıldığını ileri süren avukat Mustafa Şener’in iddialarına cevaben, polis tanık M.Z, ‘Bilemem’ cevabını verdi.

Yargıç Jale Ergüden duruşmaya 2 Kasım Perşembe günü, 13:00’de devam edilmesine karar verdi.

Bu haberle ilgili herhangi başka bir bilgi ve/veya belgeye sahipseniz Mikro-Makro’ya [email protected]’den veya +90 533 852 60 63’den ulaşabilirsiniz.
:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın